Likwidacja czy restrukturyzacja szpitala?
Sąd powołał Tymczasowego Nadzorcę Sądowego w SCM sp. z o.o. Został nim Paweł Miłek, radca prawny z Kancelarii Prawnej „Paweł Miłek i Wspólnicy” we Wrocławiu.
Mecenas Miłek pełnił już podobną funkcję w strzelińskim szpitalu. Pięć lat temu, kiedy wniosek o ogłoszeniu upadłości SCM złożył Krzysztof Kurowski. Trwało to krótko, ponieważ ówczesny zarząd powiatu dokonał zmian w zarządzie SCM, co skutkowało m. in. wycofaniem z sądu wniosku o ogłoszenie upadłości.