Rok na drogach. Co zrobiono?
Do końca roku zostało niewiele czasu. Pogoda sprzyja inwestycjom remontowo-budowlanym. Czy powiat strzeliński wykorzystuje te okoliczności dla poprawy infrastruktury drogowej?

Stan dróg w naszym powiecie wymaga poprawy. Potrzebne są poważne inwestycje, ale nie można zapominać o bieżącym utrzymaniu dróg. W okresie od stycznia do sierpnia tego roku Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie realizował 11 zadań, na łączną kwotę prawie 3 270 tys. zł. Jeżeli chodzi o środki wydatkowane na poprawę dróg, to należy jeszcze uwzględnić ok. 130 tys. zł na zakup masy na gorąco, która była później wbudowywana w drogi powiatowe i 4 tys. zł na dokumentację przebudowy chodnika w Nieszkowicach. Wykonano również dokumentację przebudowy drogi powiatowej w Białobrzeziu za prawie 20 tys. zł. Ponadto zadanie „budowa chodnika w Czerwieńcu – II etap” było realizowane we współpracy z gminą Kondratowice. Gmina przekazała do PZD materiał potrzebny do budowy, a prace wykonała brygada PZD.

Tekst ukazał się w 42 (1031) wydaniu "Słowa Regionu". Cały wywiad przeczytasz tu lub tutaj