Z marszałkiem o cyklostradzie i nie tylko
Czy cyklostrada rowerowa obejmie swoim zasięgiem powiat strzeliński? Jak zmienią się pracownie w szkołach średnich powiatu strzelińskiego. Na te oraz inne tematy rozmawiali samorządowcy z naszego powiatu z marszałkiem województwa.
We wtorek, 18 maja, miała miejsce się wizyta Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który przyjechał do starostwa na zaproszenie Anny Horodyskiej, starosty Strzelińskiej.
W prawie dwugodzinnym spotkaniu oprócz marszałka i starosty udział wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatu strzelińskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Wojciech Bochnak - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Na początku spotkania Anna Horodyska podziękowała marszałkowi za przyznane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu pn.: „Rozwój zawodowej infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Strzelińskim - dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.
Przypomnijmy, że za niespełna 10 000 000 zł planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia dla 23 pracowni w CKZiU w Strzelinie oraz prace remontowe w pracowni montażu i obsługi technicznej maszyn i urządzeń oraz pracowni obróbki ręcznej i laboratorium pomiarów części maszyn i urządzeń. W CKZiU w Ludowie Polskim zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie dla 17 pracowni, przeprowadzone zostaną również prace termomodernizacyjne polegające na: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także remont elewacji wraz z ociepleniem oraz remont dachu, dodatkowo montaż windy, modernizacja instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, posadzki, wymiana drzwi wejściowych, remont ścian pracowni oraz remont placu manewrowego.
Podczas rozmowy marszałek podkreślił dobrą współpracę z powiatem. Poinformował również o najważniejszych przedsięwzięciach związanych z powiatem m. in. o projekcie Cyklostrady Dolnośląskiej (rozszerzenie jej zasięgu o południową część naszego województwa) oraz środkach dla szkół ponadpodstawowych związanych z kształceniem zawodowym.
Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań do marszałka, które dotyczyły m.in. planowanych działań na drodze nr 395 (remonty, obwodnice Borka Strzelińskiego, Ludowa Polskiego), linii kolejowej 319 oraz wspomnianej wcześniej Cyklostrady Dolnośląskiej.
Bliżej informacje dotyczące cyklostrady przybliżył Maciej Zathey. Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego wyjaśniał, że rozwój dróg rowerowych na dolnym śląsku trzeba rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. Dolnośląska Cyklostrada to projekt zorientowany na budowę dróg rowerowych długodystansowych. To znaczy takich, które mają minimum 60 km długości co odpowiada przeciętnie dwóm dniom podróży turysty rowerowego. Drogi te muszą łączyć generatory ruchu, być powiązane ze stacjami kolejowymi, muszą przebiegać przez odpowiednią ilość atrakcji turystycznych, muszą również obsługiwać odpowiednio dużą liczbę ludności. Pierwsza warstwa są to długodystansowe trasy, a druga łączące się z nimi trasy lokalne, łączące miejscowość zamieszkania np. ze szkołą lub miejscem pracy. Jednym z głównych elementów wiążących przebiegi tras rowerowych są stacje kolejowe. Finansowanie tego przedsięwzięcia wiąże się z gospodarką niskoemisyjną, na którą Komisja Europejska przeznacza środki finansowe. Dodatkowym celem, który planowany jest do realizacji przy okazji inwestycji rowerowych jest przeniesienie części ruchu samochodowego na rowerowy. Tego typu rozwiązania z powodzeniem prosperują już na zachodzie Europy.
Tekst ukazał się w nr 18 (1057) wydaniu "Słowa Regionu".