Jak wypadły nasze gminy w I Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego?
We wtorek, 23 listopada, poznaliśmy wyniki I Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego. Organizatorami były Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. Jak wypadły w nim nasze gminy? Co brano pod uwagę przy tworzeniu rankingu?
O tym w jutrzejszym wydaniu Słowa Regionu.