Uchodźcy w naszym powiecie?
Do granicy z Białorusią mamy daleko, ale do autostrady bardzo blisko. Tamtędy mogą prowadzić szlaki przemytników ludzi. Czy jesteśmy przygotowani na pojawienie się uchodźców w powiecie strzelińskim? Bus przewożący uchodźców może ulec wypadkowi. Co wtedy z przewożonymi nim ludźmi? Więcej w rozmowie ze starostą Anną Horodyską w świątecznym wydaniu naszej gazety.