Ruszyła rozbudowa poradni
Pod koniec listopada ruszyła kolejna inwestycja oświatowa w powiecie. Za kwotę prawie 700 tys. zł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie przybędą trzy nowe pomieszczenia. Zakres prac obejmuje ponadto również połączenie nowych pomieszczeń z istniejącą siedzibą poradni. Przebudowany zostanie system odprowadzania deszczówki z dachu. Na budynku zostaną zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne o mocy 15,6 kW. Pozyskiwana w ten sposób energia pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd.
Harmonogram robót przewiduje, że zakończenie wszelkich prac budowlanych nastąpi do 22 kwietnia 2022 r. Wykonawcą jest konsorcjum „Ciepły Dom” z Karnkowa, powiat strzeliński. Inwestycja zostanie w całości sfinansowana ze środków pozyskanych z zewnątrz przez powiat.
Tekst ukazał się w nr 48 (1087) wydaniu "Słowa Regionu".