Gdzie trafią uchodźcy i ilu ich przyjmiemy?
Czy gminy naszego powiatu są przygotowane na przyjęcie uciekających przed wojną uchodźców z Ukrainy? Gdzie będą oni zakwaterowani i ile osób zdołają przyjąć poszczególne samorządy powiatu strzelińskiego? W aktualnym wydaniu Słowa mówią o tym burmistrzowie i wójtowie.