Dyrektora nie wybrali, bo radcy prawni mają odmienne zdania
Komu i w czym przeszkadza radny Marian Grabas? Sprawozdania i informacje zdominowały ostatnią sesję. Prawnicy spierają się o skład ważnej komisji i ważność podejmowanych rozstrzygnięć.
Ostatnia sesja rady powiatu byłą jedną z krótszych. Porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji zostały przyjęte bez uwag. Radni zajmowali się zróżnicowaną problematyką. Począwszy od wysłuchania informacji o sytuacji na rynku pracy, na drogach powiatowych po zmiany legislacyjne dotyczące obecności uchodźców z Ukrainy. Jeżeli chodzi o informacje, to miały one formę prezentacji. Pierwsza dotyczyła „sytuacji na rynku pracy w powiecie strzelńskim w 2021 r. w porównaniu z latami ubiegłymi i Województwem Dolnośląskim”. Prezentację przygotowała i przedstawiła radnym Iwona Engel, dyrektor PUP w Strzelinie. Wystąpienie trwało kilkanaście minut i zawierało szereg danych statystycznych dotyczących różnych aspektów działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Uogólniając można powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy w naszym powiecie poprawia się. Najwięcej ofert pracy dotyczyło zatrudnienia w systemie zmianowym, poza miejscem zamieszkania, w systemie zmianowym do wykonywania prostych prac lub dla operatorów maszyn. W tej grupie pojawiło się 229 ofert pracy. Ubiegły rok był specyficzny ze względu na pandemię COVID-19. W statystykach PUP znalazło to odbicie w wyraźnym wzroście liczby osób bezrobotnych od kilku miesięcy do roku. Takich osób było 21% wszystkich zarejestrowanych w PUP. Były to osoby, które prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zawieszały aktywność na czas pandemii.
Na ten temat pisaliśmy w 17 (1105) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl