Trzy tysiące złotych dla osoby, rodziny czy lokatorów budynku wielorodzinnego?
Te dwa słowa rozpalają dyskusje i wyobraźnię. Co będzie, jeżeli węgiel będzie tak drogi, że nie będzie mnie stać na zakup? Poprosiliśmy Magdalenę Madejczyk-Majdę, kierowniczkę strzelińskiego GOPS, o przybliżenie Czytelnikom podstawowej wiedzy o dodatku węglowym.

Bez zbędnego wstępu rozpocznijmy od pierwszego pytania. Komu i na co przysługuje dodatek węglowy?
- Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,   wykorzystującym paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego. Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jest to jednorazowe świadczenie, które przyznawane jest po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego i wypełnionego wniosku. Nie musimy później rozliczać się rachunkami czy fakturami za zakupiony opał.
 Poprosiliśmy Magdalenę Madejczyk-Majdę, kierowniczkę strzelińskiego GOPS, o przybliżenie Czytelnikom podstawowej wiedzy o dodatku węglowym
Czy każda gmina ma swój wzór wniosku o przyznanie dodatku?
- Wzór wniosku jest jednolity w całym kraju. Określa go Rozporządzenie Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wnioski można otrzymać i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przy ul. Kamiennej 1, w pokoju nr 9 (I piętro – dział dodatków mieszkaniowych) oraz w sekretariacie na parterze w godzinach 7:45 do 15:45, wtorki od 8:00 do 16:00 oraz w Urzędzie  Miasta i Gminy Strzelin w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Ząbkowickiej 11a. w godzinach 7:45 do 15:45, wtorki od 7:45 do 17:45 (mieszkańcy innych gmin powinni zgłosić się do właściwego GOPS – red.).

Czy wniosek można złożyć drogą elektroniczną?
- Wnioski można również składać drogą elektroniczną przez ePUAP. Druki wniosków można pobrać i wydrukować  ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, Urzędu Miasta i Gminy Strzelin lub bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (lub odpowiednich stronach gmin naszego powiatu – red.)

Na ten temat pisaliśmy w 34 (1122) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl