Tylko 1% a tak dużo

Rozliczając się z podatku dochodowego za ubiegły rok, możemy pomóc najbardziej potrzebującym. Możemy przekazać 1% należnego podatku jednej z organizacji OPP z powiatu strzelińskiego.

Od dziesięciu lat działają w Polsce organizacje pożytku publicznego (OPP). Status OPP przysługuje organizacjom pozarządowym, z wyjątkiem partii politycznych, fundacji tychże partii, związków zawodowych, organizacji zrzeszających pracodawców i samorządów zawodowych. Przywilejem, z jakiego korzystają OPP, jest możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczających się z fiskusem na podstawie deklaracji PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 oraz PIT 39.
Poniżej wykaz OPP zarejestrowanych w powiecie strzelińskim. W każdym przypadku podajemy nazwę organizacji, siedzibę i numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Gmina Borów
Stowarzyszenie „Integracja. Szkoła – Rodzina – Środowisko lokalne”, Borów (KRS 0000305848)

Gmina Kondratowice
„Złota Jesień”, Kondratowice (KRS 0000329947),
Gminny Klub Sportowy „Czarni Kondratowice”, Kondratowice (KRS 0000237093), Gminny Klub Sportowy „Olimpia” Podgaj, Podgaj (KRS 0000129958),
Jednostka OSP w Prusach, Prusy (KRS 0000055541).

Gmina Przeworno
Uczniowski Klub Sportowy „Karnków”, Karnków (KRS 0000232794),
Klub Sportowy „Kwarcyt” Jegłowa, Jegłowa (KRS 0000232118),
Ludowy Klub Sportowy „Ognisko” Przeworno, Przeworno (KRS 0000004922).

Gmina Strzelin
Klub Sportowy FC Pęcz, Pęcz (KRS 0000246328),
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie, Strzelin (KRS 0000245802)
Stowarzyszenie Dobroczynności im. Matki Teresy z Kalkuty, Strzelin (KRS 0000209201),
Stowarzyszenie św. Celestyna, Mikoszów (KRS 0000090529),
Klub Sportowy QUICK MIX „Strzelinianka”, Strzelin (KRS 0000079926)
Strzelińskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe - Klub Abstynenta „Promienie” (KRS 0000072661),
Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Strzelinie, Strzelin (KRS 0000069001),
Terenowy Klub Sportowy „Granit”, Strzelin (KRS 0000064163),
Towarzystwo Rozwoju Regionalnego STRZELIN 2000, Strzelin (KRS 0000041270).

Gmina Wiązów
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wiązowskiej, Wiązów, (KRS 0000220095),
Ludowy Zespół Sportowy „Pogoń Kowalów”, Kowalów, (KRS 0000246001)
„Logan” Witowice, Witowice (KRS 0000246015),
Klub Sportowy „Świteź” Wiązów, Wiązów (KRS 0000246682),
Stowarzyszenie „Razem Dla Wsi i Szkoły”, Kurów (KRS 0000285748),
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Jędrzychowice „Alpina”, Jędrzychowice (KRS 0000327583).

Oprócz wymienionych OPP możemy przekazać 1% swojego podatku mieszkańcom naszego powiatu, będących podopiecznymi fundacji spoza powiatu.

Decydując się na pomoc małej Oli z Wiązowa, która jako niemowlak przeszła operację przeszczepu wątroby, należy w deklaracji PIT w odpowiednim miejscu (rubryka 131) wpisać: KRS 0000037904. Natomiast w rubryce „informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” wpisać: 12891 Koreńczuk Aleksandra.
Natomiast z pomocy wrocławskiej fundacji korzysta mała Oliwka, która walczy z nowotworem krwi. Aby jej pomóc, należy wpisać: KRS 0000086210, a w rubryce cel szczegółowy: Olivia Malotka.