Ostre słowa krytyki

VI sesja Rady Powiatu Strzelińskiego była burzliwa, a niektórzy radni nie przebierali w słowachTo była już VI sesja Rady Powiatu Strzelińskiego. Radni musieli przedyskutować i przegłosować zmiany w budżecie. Wybrali także delegatów reprezentujących powiat strzeliński w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie. Spotkanie rozpoczęło się od sprawozdania inspekcji, straży i służb z działalności za 2014 r. oraz efekty podejmowanych działań rozwojowych.

Szczegóły sprawozdań w najbliższym wydaniu „Słowa”. Następnie zebrani przeszli do uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015 z 29 stycznia br. O autopoprawce mówiła skarbnik powiatu Walentyna Hucał. Uchwałę, wraz z poprawkami, radni zaopiniowali pozytywnie.
W dalszej kolejności rada zajęła się zmianami w wieloletniej prognozie finansowej powiatu strzelińskiego. Walentyna Hucał mówiła, że temat dotyczy przede wszystkim zmian w zakresie przedsięwzięć. Wprowadzono nowe zadanie – realizacja projektu pn. edukacja, promocja i profilaktyka - skuteczne działanie w walce z chorobami sercowo-naczyniowymi na terenie powiatu strzelińskiego (PL13). Ma być realizowane w latach 2015-2016. W 2015 r. na realizację tego projektu powiat przeznaczy 3.015.455 zł, a w 2016 – 171.038 zł. Ponadto zmiany obejmują także realizację projektu „Międzynarodowe staże dla uczniów szkół zawodowych ERASMUS+”. Planowana kwota 677.876 zł wzrasta do 918.540 zł w roku bieżącym, a na rok 2016 planowano na to zadanie przeznaczyć 451.918 zł. W tej chwili kwota ta wynosi 211.256 zł.

Ostre słowa krytyki
Głos w dyskusji zabrał radny Norbert Raba: - Na następnej sesji będziemy musieli dokonać cięć budżetowych, to powiedziała pani skarbnik. Uważam, że będzie to bardzo trudne z tego powodu, że jednocześnie zarząd, niestety, akceptuje większe wydatki w jednostkach. Pomniejsza dochody powiatu, bo do dziś nie mamy porozumienia z panem (…). (red. - mowa o jednym z dłużników powiatu). Dzisiaj niestety, decyzją zarządu nie mamy wpływu do budżetu powiatu.
Na sesji po raz kolejny podjęto także temat arkusza organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych, dotyczący rzekomych nielegalnych zatrudnień i rokrocznie zwiększania ilości pracowników, nie tylko nauczycieli, ale także pracowników administracyjnych.
Wicestarosta Aleksander Ziółkowski mówił, że sytuacja budżetowa powiatu jest poważna.
Starosta Marek Warcholiński podkreślił, że do tej pory nowy zarząd nic nie zmienił w budżecie, a omawiane obecnie zmiany są pierwszymi. Mówił także o sytuacji w szpitalu i o żądaniach pielęgniarek.
Radny Aleksander Bek apelował, by nie szukać winnych całej sytuacji,a jeśli już, to we właściwym miejscu.
Starosta prosił zebranych: - Proszę koleżanki i kolegów radnych, bez względu na to, w którym miejscu siedzą, o konstruktywne podejście i propozycje. (…) Oczywiście możemy mieć różne zdanie. I dobrze. Będziemy na najbliższych sesjach zajmować się weryfikacją budżetu. Jeśli ktoś ma racjonalne, przemyślane decyzje, proszę w imieniu zarządu powiatu o kontakt.
N. Raba mówił natomiast, że jeżeli nie przygotują rozwiązania budżetowego w marcu, to będzie trzeba wprowadzić program naprawczy. Nie ma czasu do końca roku, gdyż wcześniej zatwierdzi go Regionalna Izba Obrachunkowa. Radny zwrócił się bezpośrednio do starosty, sugerując, by zadzwonił do dłużnika powiatu i wyciągnął od niego chociaż 5 tys. miesięcznie. Mówił: - To nie jest 100 tys. To jest ponad 400 tys. długu tego pana wobec powiatu strzelińskiego. Te 400 tys. zamyka sprawę pielęgniarek. (…) Jeżeli dzisiaj Rada Powiatu znalazłaby pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek, to jest wtedy wydatek majątkowy. Chwała nam za to. - grzmiał Raba. - Pani skarbnik kiwa głową, bo wie, że wskaźniki pójdą w górę. Bo jest tylko jedna możliwość przekazania pieniędzy SCM-owi i to jest dokapitalizowanie.
Na ostre słowa radnego zareagował starosta: - Ten budżet został przygotowany pod pana przewodnictwem, w którym do tej chwili nie zmieniono ani przecinka... już teraz zmieniono, wprowadzając PL13. (…) Pan próbuje teraz oceniać działania zarządu, niespełna miesiąc po jego uchwaleniu (red. - budżetu).
Radnym i części zarządu nie udało się ostatecznie dojść do porozumienia. Uchwałę przyjęto jednak jednogłośnie.
Ostatni projekt uchwały mówił o wyborze delegatów reprezentujących powiat strzeliński w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie. Zostali wybrani: Aleksander Ziółkowski, Aleksander Bek, Eugeniusz Chrzan i Władysław Białkowski.