Kto jest kim, w radzie nadzorczej szpitala?

Strzeliński szpital jest w trudnej sytuacji finansowejW ostatnią środę odwołano przewodniczącego i jednego z członków rady nadzorczej. Jerzy Matusiak i Bartosz Horodyski już nie pełną swoich funkcji. Kto ich zastąpił? Przełom 2014 i 2015 roku nie był najlepszym okresem w krótkich dziejach Strzelińskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Groźba odejścia z pracy kilkudziesięciu doświadczonych pielęgniarek, konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji, negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia nowego kontraktu na usługi medyczne, a do tego trudna sytuacja finansowa szpitala stawiały pod dużym znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie spółki. Dodajmy do tego trwający kilka dobrych tygodni proces konstytuowania się nowej rady i zarządu powiatu oraz faktyczny paraliż pracy rady nadzorczej spółki po odejściu jednego z jej członków, żeby uświadomić sobie skalę zadania, jakie stanęło przed nową radą, nowym zarządem i nowym starostą.
Strzelińskie Centrum Medyczne jest spółką ze 100% udziałem powiatu strzelińskiego, której działanie pod względem prawnym reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Co z tego wynika? A tyle, że, zgodnie z prawem, to powiat strzeliński jest właścicielem i że to rada powiatu podejmuje wszystkie strategiczne decyzje dotyczące szpitala. W imieniu i za zgodą rady interes mieszkańców powiatu reprezentuje zarząd powiatu, czyli tzw. zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników powołuje natomiast radę nadzorczą, która z kolei wyłania zarząd i prezesa spółki. Ten, może zbyt długi, wstęp był potrzebny, żeby zrozumieć, dlaczego dobór członków rady nadzorczej jest tak ważny. Największą odpowiedzialność za to, co dzieje się w szpitalu i wokół niego ponosiła i ponoszą rada powiatu oraz zarząd powiatu. A niewiele mniejszą rada nadzorcza i prezes zarządu spółki.
Nową radę nadzorczą SCM tworzą; Agnieszka Iga Bem, Michał Huzarski i Marek Turek.
Agnieszka Iga Bem jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2002 r. jest adiunktem w Katedrze Finansów Publicznych i Międzynarodowych. Stopień doktora nauk ekonomicznych otrzymała za pracę pt.: „Systemy finansowania usług zdrowotnych”. Publikuje w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest ekspertem projektu naukowego „Portrety szpitali”, a na UE prowadzi zajęcia dla studentów zagranicznych z zakresu Health Economics, czyli ekonomii zdrowia.
Michał Huzarski ukończył kilka uczelni, w tym Uniwersytet Gdański (praca magisterska z zakresu analizy gospodarczej), Uniwersytet Wrocławski (komunikacja w organizacji i kreowaniu wizerunku publicznego), WSM w Legnicy (prawo), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktorat z zakresu prawa konstytucyjnego) oraz Ten Step Academy. Pracował m. in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. finansowych. Był również ekspertem Regionalnej Sieci Naukowo-Gospodarczej (Dolny Śląsk). Przeszedł kilka szkoleń, w tym dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek, a także kurs syndyka masy upadłościowej i nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym.
Marek Turek to absolwent Politechniki Wrocławskiej (zarządzanie i marketing) oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy (prawo). Ponadto studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu a także na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu zarządzania, rachunkowości i controllingu. W swojej karierze zawodowej kierował m.in. oddziałem banku Millennium, zarządzał siecią sklepów meblowych, prowadził kampanię sprzedaży w Panoramie Firm, a także kierował zespołem handlowców pozyskujących klientów dla Otwartego Funduszu Emerytalnego „Dom”. Ponad trzy lata był prezesem Zarządu KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. Obecnie jest członkiem rady w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu i Dolnośląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prezes zarządu Fundacji „Masz prawo”.