Dziś sprawdzian szóstoklasistów

W Szkole Podstawowej w Przewornie do sprawdzianu szóstoklasistów przystąpiło 34 uczniówDziś o godz. 9.00 rozpoczęła się część pierwsza sprawdzianu szóstoklasisty. Składa się on z dwóch części. Pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki. Zadania w tej części mają formę zamkniętą i otwartą. Na ich rozwiązanie uczniowie mają 80 minut.

Po przerwie, o godz. 11.45, rozpocznie się druga część sprawdzianu - test z języka obcego. Potrwa 45 minut. Do wyboru są: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.
Tegoroczni szóstoklasiści piszą sprawdzian w nowej formule. Do tej pory sprawdzian nie był dzielony. Miał charakter ponadprzedmiotowy, sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Trwał 60 minut.
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu "Słowa".

Zdjęcia zorbione 1 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Przewornie tuż przed rozdaniem testów.

IMG_2666-001.JPG IMG_2668-001.JPG IMG_2672-001.JPG

IMG_2673-001.JPG IMG_2675-001.JPG