„Młodzież zapobiega pożarom”

Zwycięzcy z komisją sędziowską i wójtemPo eliminacjach gminnych przyszła pora na eliminacje powiatowe. W tym roku odbyły się w GOK w Przewornie. Reprezentanci wszystkich gmin z powiatu strzelińskiego rywalizowali o miano najlepszego. Oprócz samego konkursu strażacy dla uczestników i gości przygotowali dodatkowe atrakcje.

20 marca w GOK w Przewornie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Podczas konkursu sprawdzona została wiedza z zakresu zasad postępowania na wypadek pożaru i praktycznego przygotowania do posługiwania się sprzętem gaśniczym przez wyłonioną na etapie eliminacji gminnych młodzież. Eliminacje prowadził Krzysztof Musiał wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału Związku OSP w Strzelinie.
Turniej oficjalnie rozpoczął gospodarz - wójt Przeworna Jarosław Taranek. Przywitał wszystkich uczestników, ich opiekunów a także gości. Życzył uczniom, którzy, jak stwierdził już osiągnęli sukces i wykazali się wiedzą, docierając do szczebla powiatowego, jak najlepszych wyników. Następnie konkurs otworzyła burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, prezes Zarządu Powiatowego Oddziału Związku OSP w Strzelinie. Zwróciła się przede wszystkim do młodzieży, witając ją i dziękując za zainteresowanie i pogłębianie wiedzy pożarniczej. Życzyła wszystkim powodzenia. Podkreśliła także, że turniej jest szczególny: - ...bo chyba jeszcze nigdy nie był pisany przy zaćmieniu Słońca. - Mam nadzieję, że to wpłynie na was bardzo pozytywnie, że sobie świetnie poradzicie z zagadnieniami i przygotowanymi pytaniami a zwycięzcy (jedna osoba z każdej z kategorii) będą nas godnie reprezentować 17 kwietnia w Nowej Rudzie na etapie wojewódzkim. Trzymam za was kciuki.
Burmistrz wyraziła również wdzięczność za okazaną pomoc Państwowej Straży Pożarnej. Dodała, że przyszłoroczny etap wojewódzki ma odbyć się w Strzelinie.
Praktyczną część konkursu rozpoczął zastępca komendanta PSP Krzysztof Dobrowolski. Streścił zasady i (mimo zbliżającego się za oknem zaćmienia), życzył uczestnikom jasności umysłu.
Podobnie jak gminne także eliminacje powiatowe przeprowadzone zostały odrębnie dla dwóch grup wiekowych: uczniów szkół podstawowych (grupa I) oraz uczniów szkół gimnazjalnych (grupa II). Reprezentanci każdej z grup rozwiązywali właściwy dla swej kategorii test, składający się z 40 pytań. Na każde pytanie poprawna była tylko jedna odpowiedź. Najlepsi w teście, odpowiadali ustnie (publicznie i do mikrofonu) przed komisją na wylosowany zestaw pytań. W skład komisji sędziowskiej weszli: przewodniczący - zastępca komendanta PSP Krzysztof Dobrowolski, sekretarz - kapitan Jarosław Łuczak oraz członkowie wiceprezesi zarządu Powiatowego Oddziału Związku OSP w Strzelinie Kazimierz Kaliński i Krzysztof Musiał oraz komendant PSP w Strzelinie Wiesław Karpierz.
Najlepsza w grupie I okazała się Wiktoria Stasienko (Borek Strzeliński), na kolejnych miejscach eliminacje zakończyli Patrycja Marynowska (także Borek) i Paweł Krawczyk (Przeworno). Natomiast najlepszą (tu również pierwsza była dziewczyna) w grupie II została Weronika Kliś (Strzelin). Po niej uplasowali się kolejno Michał Dembiński i Klaudia Mysior (oboje z Borowa). Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, tablety, przenośną pamięć lub słuchawki.
Strażacy przygotowali ciekawe atrakcje. Przed budynkiem GOK w Przewornie rozłożyli namiot, w którym można było obejrzeć strażacki drobny sprzęt oraz elementy stroju używanego w akcjach. Wsiąść można było do wozu strażackiego, a odważni mogli zobaczyć Przeworno z wysokości prawie 10m na wysięgniku uruchamianym, trzeba dodać, wielokrotnie.