Jakie śmieci do PSZOK-u?

W strzelińskim PSZOK-u funkcjonuje ograniczenie wagowe (gruz), gdyż punkt może przyjmować jedynie odpady z niewielkich remontówPunkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się w każdej gminie. Mieszkańcy mogą tam zostawiać posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Kiedy punkt może nie przyjąć odpadów? Okazuje się, że tylko jedna gmina w powiecie strzelińskim nie przyjmuje gruzu.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy mogą przywozić i bezpłatnie zostawiać w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych posegregowane odpady. Poza komunalnymi, które nie mieszczą się w workach, czy pojemnikach, można przywieźć także śmieci wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz rozbiórkowe.
Maksymalnie 200 kg gruzu
W Strzelinie taki punkt znajduje się przy ul. Glinianej. Jest czynny we wtorki, czwartki i soboty w godz. 9:00-14:00. Jak informuje Janusz Kaczan z Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, lista odpadów, jakie może przyjmować PSZOK wyszczególniona jest w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są to odpady zielone, gruz, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opakowania po środkach ochrony roślin, olejach i rozpuszczalnikach, baterie i akumulatory, opony (z samochodów osobowych, rowerów, wózków i zabawek dziecięcych), a także metal, plastik, szkło i drewno. Warto zaznaczyć, że PSZOK nie przyjmie zmieszanych odpadów komunalnych, azbestu, papy, szkła zbrojonego i hartowanego, części samochodowych oraz opon z samochodów ciężarowych i ciągników.
Ponadto urzędnik wyjaśnia, że w PSZOK-u zostawiać można jedynie czysty gruz betonowy i ceglany oraz czyste odpady z remontów. Istnieje natomiast ograniczenie wagowe – maksymalnie jeden mieszkaniec gminy Strzelin może oddać 200 kg gruzu w ciągu roku, gdyż punkt może przyjmować odpady z niewielkich remontów i napraw.
Każdy PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, w przypadku gdy przywiezie je osoba mieszkająca poza terenem gminy, w której taki punkt się znajduje. Podobnie dzieje się, kiedy śmieci są zmieszane lub nie obejmuje ich żadna grupa odpadów przyjmowanych przez PSZOK. Jeżeli istnieje podejrzenie, że dostarczone odpady nie pochodzą z gospodarstwa domowego, również wiąże się to z brakiem możliwości zostawienia ich w punkcie. PSZOK nie może przyjmować odpadów z firm i działalności gospodarczej.

Możliwe pouczenie
Gmina Przeworno i gmina Borów należą do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Tam PSZOK znajduje się w Godzikowicach. W poniedziałki, wtorki, środy, piątki i soboty czynny jest w godz. 9:00-15:00, natomiast w czwartki w godz. 9:00-18:00. Raz w miesiącu na terenie gminy Przeworno organizowany jest Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Okrężnej, czynny od 10:00 do 18:00. Podobnie jest w gminie Borów, gdzie MPSZOK znajduje się przy ul. Wrocławskiej (plac asfaltowy przy boisku sportowym).
Jak informuje Marcin Siewicki ze Związku Międzygminnego Ślęza-Oława, poza wymienionymi wyżej odpadami do PSZOK-u dostarczyć można również m.in. zużyte opony z samochodów osobowych i sprzętu rolniczego. Przyjęte zostaną także zmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego oraz zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe. Wszelkie odpady poremontowe przyjmowane są bez limitów.
- Jeśli istnieje podejrzenie, że odpady mogą pochodzić z działalności np. produkcyjnej, a nie z gospodarstwa domowego, obsługa PSZOK/MPSZOK poinformuje osobę, która zdaje odpady o swoich wątpliwościach i pouczy, że jeśli odpady faktycznie pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych, kosztami zagospodarowania odpadami zostanie obciążony posiadacz odpadów – mówi Siewicki.

Gruz jedynie odpłatnie
Mieszkańcy gminy Kondratowice odpady komunalne mogą zostawiać w Kondratowicach przy ul. Długiej, gdzie PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00, natomiast w soboty w godz. 10:00-14:00. Urząd Gminy informuje, że w PSZOK-u zostawić można odpady biodegradowalne, papier, tekturę, opakowania z tworzyw sztucznych, opony, metale, szkło, opakowania wielomateriałowe, odzież, tekstylia, odczynniki, lampy fluoroscencyjne, farby, baterie, leki i odpady wielkogabarytowe, jak np. meble, sprzęt RTV i AGD. PSZOK w Kondratowicach nie przyjmuje gruzu. Według UG, w przypadku gruzu mieszkańcy skorzystać mogą odpłatnie z oferty firmy „Hadlux” lub innej.
Punkt może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli mieszkaniec nie złożył deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ma nieuregulowane płatności z tego tytułu.
PSZOK w gminie Wiązów znajduje się na terenie byłego składowiska odpadów komunalnych w okolicy miejscowości Janowo. Jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 16:00. Jak informuje Karolina Pawlak z UMiG Wiązów, w punkcie przyjmowane są odpady biodegradowalne, opakowania wielomateriałowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady rozbiórkowe i budowlane, szkło okienne, opony, zużyte baterie i akumulatory. Ponadto mieszkańcy mogą zostawiać odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych. Jeżeli odpady dostarczy właściciel nieruchomości spoza terenu gminy Wiązów oraz jeżeli będą to odpady inne niż są na liście, wtedy może ich nie przyjąć. Ponadto na terenie miasta i gminy cyklicznie odbywają się zbiórki objazdowe (sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony).