Zarząd dróg bez dyrektora

 Marek Warcholiński, starosta strzeliński.Od końca marca dotychczasowy dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie przebywa na urlopie. Jest to konsekwencja wypowiedzenia umowy pracy z dniem 31 marca, z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia.

– Powodem zwolnienia dyrektora Leszka Jędrzejczuka ze stanowiska dyrektora PZD było nieefektywne zarządzanie i nieterminowe wykonywanie powierzonych mu zadań. Do 5 maja dyrektor Jedrzejczuk będzie na urlopie a po jego zakończeniu zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy – poinformował nas Marek Warcholiński, starosta strzeliński.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie.