Z poświęceniem niosą pomoc innym

W poniedziałek, 4 maja strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie obchodzili Dzień Strażaka. Przyznane zostały także nominacje na wyższe stopnie służbowe. Jak podkreśliła burmistrz Dorota Pawnuk, strzelińska jednostka PSP obchodzi w tym roku swoje 70-lecie.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Porębny.
Następnie strażacy oraz burmistrz miasta i gminy Strzelin Dorota Pawnuk złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Floriana. W dalszej części zebrani udali się na plac przed komendą PSP w Strzelinie, gdzie odbył się uroczysty apel. Strażacy ze strzelińskiej jednostki odebrali nominacje na wyższe stopnie służbowe.
W korpusie podoficerów Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu rozkazem personalnym nadał stopień: ogniomistrza Jarosławowi Dobrowolskiemu, młodszego ogniomistrza Grzegorzowi Deperasowi, Krystianowi Magoniowi oraz Piotrowi Trznadlowi, starszego sekcyjnego Rafałowi Babiakowi i Tomaszowi Furcińskiemu.
W korpusie szeregowych Komendant Powiatowy PSP w Strzelinie rozkazem personalnym nadał stopień: starszego strażaka Łukaszowi Bochorodyczowi, Tomaszowi Kwaśniakowi, Pawłowi Pukalskiemu-Pukała oraz Krzysztofowi Sperzyńskiemu.
Mł. ogn. Grzegorz Deperas mianowany został na stanowisko operator sprzętu specjalnego, st. sekc. Rafał Babiak na stanowisko starszy ratownik-kierowca, sekc. Tomasz Pluta na stanowisko starszy ratownik-kierowca oraz st. str. Paweł Kawałek na stanowisko młodszy ratownik-kierowca w służbie przygotowawczej. Minister Spraw Wewnętrznych nadał brązową odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej st. ogn. Krzysztofowi Górskiemu.
- Dziękuję za ofiarność, zaangażowanie i poświęcenie, z jakim, narażając własne zdrowie, niesiecie pomoc innym – mówił komendant powiatowy PSP w Strzelinie Wiesław Karpierz. Podziękował także lokalnym firmom, które często pomagają straży.
Wicestarosta powiatu strzelińskiego Aleksander Ziółkowski wyróżnił strażaków pełniących służbę w SK KP PSP za działalność w ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego: Pawła Wojtyłę, Łukasza Wlazłowskiego, Pawła Dawidowicza, Bogusława Dorczyńskiego i Krystiana Magonia.
Podziękowania złożyli także wójtowie oraz burmistrzowie gmin powiatu strzelińskiego. Jak przypomniała burmistrz Pawnuk, 4 maja to szczególny dzień również dlatego, że w tym roku strzelińska jednostka PSP obchodzi swoje 70-lecie. – Siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej powstały struktury polskiej państwowości, m.in. Straż Pożarna. Nie ma odpowiednich słów, żeby wyrazić wdzięczność i szacunek dla strażackiego munduru – powiedziała burmistrz, życząc jednocześnie dużo zdrowia, bezpiecznych powrotów oraz satysfakcji. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz przygotowaną specjalnie na tę okazję strażacką grochówkę.