Nie będzie kasy, nie będzie SCM
 Jak długo szpital będzie własnością powiatu strzelińskiego?Zupełnie niedawno relacjonowaliśmy zakończenie termomodernizacji szpitala. Pisaliśmy o pierwszych od wielu lat podwyżkach dla pielęgniarek. Już wtedy wiadomo było, że szpital nie ma środków na pokrycie tych zobowiązań.
Niemal od samego początku istnienia Strzelińskiego Centrum Medycznego sp. z o.o., czyli od 2007r., lokalni politycy angażują się w kolejne akcje ratowania szpitala. W tym samym czasie zmieniające się zarządy powiatu, radni a zwłaszcza kolejni starostowie mówią, że trzeba ratować szpital. Efekt tych wieloletnich tzw. starań jest opłakany. Tylko w ubiegłym roku strzeliński szpital przyniósł swojemu właścicielowi, czyli powiatowi strzelińskiemu, ponad 3 mln zł straty. Strata w pierwszym kwartale tego roku to kolejny milion, a dług spółki na połowę kwietnia 2015 r. wynosił już ponad 3,5 mln zł.
Obecnie strzeliński szpital wymaga natychmiastowej pomocy. (…) zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Strzelińskiemu z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia w tym też jednocześnie o rozważenie możliwości wejścia w stan posiadania udziałów SCM sp. z o.o. w Strzelinie – informował starosta Marek Warcholiński w piśmie do wójtów i burmistrzów naszego powiatu. Żeby wdrożyć kolejny program naprawczy szpitala, na konto spółki do końca tego roku muszą wpłynąć 3 miliony złotych. Tak wynika z obliczeń Jarosława Sołowieja, obecnego prezesa SCM, co potwierdziła rada nadzorcza spółki.
Starosta w cytowanym piśmie wskazuje ostatnie działania zarówno powiatu, jak i gminy Strzelin, które mogą doprowadzić do przekazania spółce ok. 1 mln zł. - Jednakże działania te nie są wystarczające wobec obecnego poziomu finansowania usług medycznych (chodzi o niski kontrakt z NFZ – red.), a w szczególności wobec niewłaściwego zarządzania i rażącej niegospodarności byłego zarządu spółki, odwołanego 30. marca 2015 r. (prezesem zarządu był wówczas Krzysztof Kurowski – red.), co doprowadziło do tak krytycznej sytuacji finansowej – pisał starosta. Jednocześnie informuje wójtów i burmistrzów, że „podstawowym celem programu naprawczego (zaproponowanego przez prezesa Sołowieja i zaakceptowanego przez radę nadzorczą – red.) jest podtrzymanie prowadzenia działalności przez szpital w okresie wprowadzania programu reorganizacji, aż do momentu jego wdrożenia, i zrównoważenia przychodów i wydatków spółki na poziomie operacyjnym, co miałoby nastąpić na przełomie roku 2015/16”.
Podstawowe założenia programu reorganizacji autorzy zawarli w ośmiu punktach. Nie będziemy ich szerzej prezentować z jednego powodu. Jeżeli do końca roku na rachunek bankowy SCM nie wpłyną 3 mln zł, to program pozostanie na papierze. Nie będzie środków na jego realizację, z jednej strony, a z drugiej pojawi się konieczność złożenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości Strzelińskiego Centrum Medycznego. Jeżeli wójtowie i burmistrzowie pozytywnie odpowiedzą na prośbę starosty i zgodzą się podjąć kroki, żeby dokapitalizować SCM, to wtedy wrócimy do założeń programu reorganizacji SCM.Spotkanie ostatniej szansy?

W poniedziałek w godzinach południowych w starostwie doszło do spotkania wójtów i burmistrzów gmin powiatu strzelińskiego. Tematem rozmów była trudna sytuacja finansowa Strzelińskiego Centrum Medycznego. Niestety, nie zapadły żadne decyzje. Ustalono jedynie harmonogram kolejnych spotkań i konsultacji. A czas ucieka…