Gimnazjaliści wybierają się do nowej szkoły
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim. Foto: internetOkazało się, że eksperyment z połączeniem szkół ponadgimnazjalnych nie powiódł się. Od nowego roku szkolnego będą dwie samodzielne placówki oświatowe w Strzelinie i w Ludowie Polskim. Trwa właśnie nabór do obu szkół. Jednym z zadań, jakie stoją przed każdym powiatem, jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych. Przez chwilę w naszym powiecie była jedna szkoła tego typu, ale mieszcząca się zarówno w Strzelinie, jak i w Ludowie Polskim. Na wniosek nauczycieli radni zdecydowali o podzieleniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na dwa z siedzibami w Strzelinie i Ludowie Polskim. Zmiany organizacyjne nie mają jednak wpływu na toczący się nabór do klas pierwszych. Gimnazjaliści nie tylko z naszego powiatu przymierzają się do wyboru jednej z tych dwóch szkół.
- W całej Polsce trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Z informacji, jakie do mnie docierają, wiem, że oferta edukacyjna obu szkół, i w Strzelinie, i w Ludowie Polskim, cieszy się sporym zainteresowaniem. Dopiero na przełomie czerwca i lipca będziemy mogli powiedzieć ilu gimnazjalistów wybrało naukę w naszych szkołach. Na podstawie analizy zainteresowania uczniów poszczególnymi kierunkami zdecydujemy, które z nich otworzymy. System finansowania oświaty jest tak skonstruowany, że w klasie musi być co najmniej 24 uczniów, żeby nie trzeba było dopłacać z kasy powiatu. Kiedy będziemy mieli pełne rozeznanie co do liczby gimnazjalistów, którzy wybrali nasze szkoły, i preferowanych przez nich kierunkach kształcenia, podejmiemy ostateczną decyzję ilości otwieranych klas pierwszych. Z informacji od dyrektorów szkół wiem, że naukę w naszych szkołach chcą podjąć gimnazjaliści spoza powiatu strzelińskiego – powiedział Aleksander Ziółkowski, wicestarosta.
Aktualna oferta edukacyjna obu szkół jest znana, można ją poznać np. na stronach internetowych szkół. - Już w trakcie konkursu na dyrektora CKZiU w Ludowie Polskim zwyciężczyni konkursu mówiła, że ma pomysł na nowe kierunki kształcenia na poziomie szkoły zawodowej. Paradoksalnie obecnie w Ludowie Polskim kształcimy jedynie mechaników operatorów maszyn rolniczych, czyli traktorzystów. Tak więc również w naszym powiecie poważnie myśli się o poszerzeniu oferty edukacyjnej szkół zawodowych. W tym roku szkolnym proponujemy gimnazjalistom dwa nowe kierunki, ale na poziomie technikum, technik architektury krajobrazu i technik żywienia oraz usług gastronomicznych. Jeżeli chodzi o nowe kierunki kształcenia w szkołach zawodowych, to zapraszamy za rok. Jestem przekonany, że nowa pani dyrektor zaproponuje atrakcyjne kierunki kształcenia. Korzystając z okazji, poinformuję czytelników, że dyrektorem CKZiU w Ludowie Polskim została Anna Banaś – usłyszeliśmy od wicestarosty.

Jacek Sobko