Druga królowa sportu w Strzelinie
Na uroczystym otwarciu boiska sportowego pojawiło się dużo gościNiedawno odbyło się uroczyste oddanie obiektu sportowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Tuż po części oficjalnej rozpoczęły się IV Spartakiada w Lekkiej Atletyce.
- Chciałabym podziękować organowi prowadzącemu, czyli Starostwu Powiatowemu w Strzelinie za to, że przyczynił się do realizacji tego projektu. Dziękuję także pani marszałek, bo gdyby nie Urząd Marszałkowski, projekt nie byłby zrealizowany – powiedziała wicedyrektor Elżbieta Zielińska. Dodała również, że wcześniej szkoła zazdrościła innym nowoczesnych obiektów sportowych, jednak teraz bardzo cieszy się z zakończenia inwestycji.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wicedyrektor CKZiU w Strzelinie Elżbieta Zielińska, starosta Marek Warcholiński oraz wicemarszałek dolnośląski Ewa Mańkowska (od lewej)- Stoją przed państwem młodzi ludzie, którzy będą korzystać z tego boiska. Mam takie życzenie i marzenie, aby obiekt był wykorzystywany maksymalnie – mówił starosta Marek Warcholiński. Informował że całkowita realizacja wyniosła 826 000 zł, przy dofinansowaniu 300 000 zł. Głos zabrała także burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk - Mówi się, że królowa jest tylko jedna, ale w Strzelinie jest wyjątek. Udało się zrobić tak, że w mieście są dwie królowe sportu, boiska lekkoatletyczne wybudowane z programu UM „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Życzę młodzieży, aby właściwie korzystała z tych obiektów, rozwijała swoje pasje i być może w przyszłości jakiś mistrz lekkiej atletyki, olimpijczyk będzie pochodził ze Strzelina.
W IV spartakiadzie lekkoatletycznej wzięła udział młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna