Majewski występuje z koalicji
Przewodniczący Rady Powiatu Strzelińskiego Mariusz Majewski– Chciałbym przekazać Państwu dosyć istotną informację dotyczącą mojej osoby – oświadczył 25 czerwca na sesji Rady Powiatu przewodniczący Mariusz Majewski. - W dniu dzisiejszym poinformowałem Pana starostę o tym, że jako radny rezygnuję z udziału w koalicji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, o którym mowa w umowie koalicyjnej.