„Wracam i będę działać”
Anna Horodyska, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, trzy miesiące temu urodziła synka. Dziś zapowiada, że wraca do aktywności samorządowejNa sesjach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w ostatnim czasie podjęto kilka uchwał związanych ze skierowania środków finansowych do gmin powiatu strzelińskiego. Jak duże są to środki oraz na jakie cele zostały przeznaczone mówi przedstawicielka naszego powiatu w samorządzie województwa Anna Horodyska, która zapowiada, że po krótkim okresie zmniejszonej aktywności, spowodowanej urodzeniem w kwietniu synka, wraca i będzie działać na rzecz mieszkańców regionu.
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
Projekt budżetu województwa dolnośląskiego początkowo nie przewidywał realizacji programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
- W styczniu, wspólnie z dwoma innymi radnymi PO, złożyliśmy w tej sprawie interpelację – powiedziała radna Anna Horodyska. - Apelowaliśmy o przywrócenie programu, który został wykreślony z budżetu województwa na 2015 rok. Otrzymałam mnóstwo pism od sołtysów. Argumentowali, iż jest to potrzebna inicjatywa, z czym całkowicie się zgadzam. Program przyznaje względnie małe kwoty, ale jednocześnie pozwalają one na realizację ważnych potrzeb mieszkańców. Wioski dostają możliwość rozwoju. Za przyznane pieniądze można np. wyremontować wiejskie świetlice. To małe środki, ale skutkują widocznymi efektami. Udało się. Program został przywrócony do budżetu województwa.
W terminie od 16 marca do 17 kwietnia samorządy terytorialne z województwa dolnośląskiego złożyły 108 projektów na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł. Władze województwa przyznały na realizację programu prawie 1,7 mln zł. Dotację otrzymało pierwszych 77 pozycji z utworzonej z wniosków listy rankingowej. Z powiatu strzelińskiego zakwalifikował się wniosek gminy Przeworno (24. pozycja na liście) dotyczący zagospodarowania placu w centrum Przeworna. Na ten cel przeznaczono 25 tys. zł. Kolejnym skutecznym wnioskiem (26. pozycja na liście) pochwalić się może gmina Wiązów, której również przyznano 25 tys. zł na zagospodarowanie terenu przy gminnej świetlicy w Wyszonowicach. Natomiast gmina Borów, w ramach programu, otrzyma prawie 16 tys. zł na modernizację placu zabaw w Ludowie Śląskim (55 pozycja wniosku na liście).
- Do dofinansowania nie zakwalifikowały się dwa wnioski z naszego regionu – poinformowała radna. - Gminy Kondratowice na remont świetlicy w Gołostowicach (100. pozycja na liście rankingowej) oraz gminy Strzelin na remont świetlicy w Karszówku (90 pozycja na liście) - poinformowała radna.

Drogi śródpolne
Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych przyznana została 3 wnioskom z terenu powiatu. Gmina Strzelin otrzymała 54 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Gęsińca oraz 153 tys. zł na podobny cel, ale w obrębie Kuropatnika. Gminie Borów przyznano 132 tys. zł także na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borku Strzelińskim.

Remont zabytków
W ramach dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach przydzielono 40 tys. zł na remont izolacji ścian fundamentowych oraz wymianę systemu odprowadzania wód opadowych z budynku kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Brożcu.
- Tylko ten jeden wniosek z terenu naszego powiatu otrzymał dofinansowanie – przyznała Horodyska. - Wiem, że wniosków złożono więcej, m.in. przez gminę Przeworno. Aby dotacja została przyznana, wniosek musi uzyskać pozytywną, opinię. Wiąże się to jednak ze spełnieniem szeregu wymogów formalnych, warunków takich jak wkład własny czy kontynuacja robót. Z tego co pamiętam, zabytek nie mógł być również wybudowany później niż w XIV wieku.
Konserwacja rowów
Gminie Strzelin przyznano dotację w ramach dofinansowania bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Łączna kwota na ten cel w budżecie województwa wynosi blisko 1 mln zł. Na konserwację rowów stanowiących własność gminy w rejonie geodezyjnym Brożec gmina Strzelin otrzymała ponad 18 tys. zł.

Deklaracja zwiększenia aktywności
- W tej chwili mamy, jako radni, przerwę – powiedziała nam Anna Horodyska. - Kolejne posiedzenie sejmiku województwa odbędzie się w połowie września. Z końcem września także upływa termin składania wniosków do budżetu na 2016 rok. Te wnioski, oczywiście, będę składać, jak co roku. Zaczynam po krótkiej przerwie aktywnie wracać do zadań w sejmiku. Będę działać.