Wybory w Powiatowym Zarządzie Dróg
- Mam nadzieję, że już w sierpniu PZD będzie miało nowego dyrektora - powiedział wicestarosta Aleksander ZiółkowskiDrogi, a właściwie ich fatalny stan, to obok kryzysu w szpitalu największe wyzwanie dla starostwa. Czy zmiana na stanowisku sternika Powiatowego Zarządu Dróg coś zmieni?
Stan dróg w powiecie strzelińskim jest fatalny. Dotyczy to zarówno dróg gminnych, powiatowych jak i wszystkich pozostałych. W ubiegłym tygodniu minął termin składania podań w konkursie na dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. – W poniedziałek (27 lipca br. – red.) zebrała się komisja konkursowa. Na tym posiedzeniu otwarte zostały koperty z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Później komisja sprawdzi aplikacje pod kątem zgodności z ogłoszonymi wcześniej warunkami konkursu. Analiza formalna wniosków jest pierwszym etapem wyłaniania dyrektora. Po zweryfikowaniu zgodności złożonych wniosków z warunkami konkursu przejdziemy do drugiego etapu. Zaprosimy kandydatów, którzy złożyli poprawne pod względem formalnym podania, na rozmowę. I dopiero po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami komisja przedstawi staroście swoje rekomendacje, co do obsadzenia stanowiska dyrektora PZD – poinformował nas wicestarosta Aleksander Ziółkowski.
Do pierwszego etapu konkursu przystąpiło pięcioro kandydatów. Jedno podanie nie spełniało wymogów formalnych, w związku z tym do drugiego etapu zakwalifikowała się czwórka kandydatów. Ze względu na wagę i wielość zadań, jakie staną przed nowym dyrektorem PZD, komisja zamierza pracować bardzo intensywnie, tak żeby nie przeciągać procedury. – Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dbałość o drogi jest jednym z newralgicznych zadań powiatu. Dlatego bez niepotrzebnej zwłoki, ale także rozważnie i odpowiedzialnie, będziemy procedować wybór dyrektora PZD, żeby nowy dyrektor mógł rozpocząć prace już na początku sierpnia – zapewnił wicestarosta.
W pełni zgadzamy się ze stanowiskiem naszego rozmówcy. O wyborze nowego dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie poinformujemy natychmiast po jego wyłonieniu.