Szwindel, skandal – mówi Raba
Radna Magdalena Krupa spytała o powód zmniejszenia wydatków związanych z programem PL13Część uchwałodawcza pierwszej powakacyjnej sesji Rady Powiatu Strzelińskiego wiązała się ze zmianami poczynionymi w budżecie. Zarząd wygospodarował środki pokrywające zmniejszoną na 2015 rok subwencję oświatową, jednak nie wszyscy radni uznali wprowadzone oszczędności za te najwłaściwsze.
W upalny czwartek, 27 sierpnia, radni powiatowi obradowali nad zaproponowanymi przez zarząd uchwałami. Skarbnik Walentyna Hucał przedstawiła projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Cięć wydatków przekładających się na oszczędności było bardzo dużo. Dotyczyły one praktycznie wszystkich działów.
Radny Norbert Raba w imieniu klubu radnych Samorządowej Platformy Obywatelskiej poinformował, że klub będzie głosował przeciw uchwale. Powołał się na niejasności proceduralne związane z wprowadzonymi w budżecie zmianami. Nie zgadzał się także z niektórymi z nich.
Ponownie, bo podobnie było na obradach komisji budżetu, wywiązała się dyskusja dotycząca zapisów związanych z podziałem CKZiU w Strzelinie. Radny Raba pytał, dlaczego nie ma jasności budżetu powiatowego i dlaczego nie otrzymał uchwały dzielącej budżet Centrum. Przewodniczący Mariusz Majewski wyjaśnił, że uchwała zarządu, (dzieląca budżet centrum), dotarła około godziny 13-14 (dnia, w którym odbywała się sesja) na skrzynki mailowe radnych. Radny Raba nie miał możliwości jej przeczytania, w związku z tym bronił swojego zdania:
- To miał być prosty, wg. słów pana wicestarosty, podział szkoły – mówił radny. - Klasycznie, kiedy dopominam się o materiały dostaję je na dwie godziny przed sesją. Uważam, że to co Państwo zrobiliście dzisiaj jest pewnego rodzaju szwindlem. Przyjęliście kontrowersyjny projekt uchwały (dotyczący podziału szkoły), do którego nie wykazaliście skutków finansowych. Myślę, że to ewidentne złamanie prawa – radny nie ma możliwości wglądu i wpływu na budżet powiatu.Radny Aleksander Bek namawiał kolegów radnych do trzymania emocji na wodzy
Starosta Marek Warcholiński podkreślił, że jego zdaniem uchwała zmieniająca budżet powiatu jest zgodna z prawem. Przyznał, że była ona konsultowana w RIO, a zarząd działa w ramach posiadanych kompetencji.
Radna Agnieszka Bugryn zapytała czym uzasadnione było wpisanie do budżetu 3 dodatkowych zadań inwestycyjnych związanych z remontami dróg i chodników w gminie Borów, finansowane nadwyżką środków przyznanych na remont mostu w Wójcinie i czy rozważany był remont chodnika w Kucharzowicach lub inne pilne potrzeby m.in. gminy Przeworno. Starosta odpowiedział że to dyrektor PZD wydał opinię i zaproponował, po analizie realizację najpilniejszych potrzeb.
Radna Magdalena Krupa spytała z kolei o powód zmniejszenia wydatków związanych z programem PL13. Skarbnik wyjaśniła, że koordynator projektu poprosiła zarząd o przesunięcie części środków na 2016 rok, ze względu ich realną możliwość wykorzystania i przyjęty harmonogram. Program jest opóźniony o 4 miesiące, stąd owo przesunięcie.
Radny Raba zabierając głos w dyskusji stwierdził, że projekt uchwały zmieniającej budżet powiatu nie odzwierciedla rzeczywistości, bo nie pokazuje podziału budżetu CKZiU, który nastąpił 25 sierpnia uchwałą zarządu (2 dni przed sesją).
- Ściągamy świadczenia społeczne na rzecz rodzin zastępczych o kwotę 30 tys zł – podkreślał radny. - Wobec tak dużych potrzeb drogowych, jakie mamy, ściągamy 209 tys zł z zadań drogowych. Nie przyjmujmy tych zmian, bo one nie są dobre. Radny Zdzisław Rykała zripostował:
- Dochody muszą równoważyć wydatki, a powiat ma ograniczone możliwości. Oszczędności są kwestią wyboru, a my, jako zarząd, staraliśmy się równomiernie wyważyć zmiany.
Starosta uzupełnił:
- Dokonaliśmy oszczędności wynikających z konieczności. Ograniczyliśmy wydatki bieżące. Potrzebne 2,2 mln zł to duża kwota w skali całego budżetu powiatu. Robimy wszystko, by uchronić się przed programem naprawczym. Przypominam też, że wciąż jesteśmy właścicielami szpitala i musimy zabezpieczać jego funkcjonowanie.
Radny Raba stwierdził, że w większości kwestii zgadza się z radnym Rykałą. Podkreślił jednak, że w budżecie nie tylko liczby mają się zgadzać. Po raz kolejny stwierdził, że nic nie wie o oszczędnościach i budżecie CKZiU w Ludowie.
- To, co się dzisiaj wydarzyło na radzie powiatu, nie jest w porządku – podsumował. - Radny powiatowy podejmując decyzję dotycząca budżetu powiatu nie miał wszystkich informacji, pomimo tego, że te informacje były od 2 dni dostępne. To jest po prostu skandal.
Głos zabrał również radny Aleksander Bek, namawiając kolegów radnych do trzymania emocji na wodzy. Jego zdaniem, uchwała pomimo wielu niejasności i uwag jest już i tak spóźniona. Dlatego opowiada się za jej przyjęciem.
Uchwała została większością głosów przyjęta przez radę powiatu, podobnie jak wynikająca z niej uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej.
Radni przyjęli także uchwałę w formie apelu o podjęcie działań wobec suszy na terenie powiatu. Radny Edward Tracz zaproponował ją na spotkaniu zarządu, powołując się na rozmowy z wieloma rolnikami, którzy skarżą się na brak reakcji wojewody. Chcą powołania komisji ds. suszy.
- Czas ucieka – mówił radny Tracz. - A skutki panującej aury są coraz gorsze. Uważam, że musimy podjąć jakieś działania, tym bardziej, że nasz powiat jest wybitnie rolniczy.
Apel ma na celu próbę dotarcia do władz, które w wyniku ogłoszenia klęski suszy powinny podjąć działania pomocowe dla rolników.