Ile klas 1 w podstawówkach?
1 września okazał się nieodwołalnym terminem rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych dla dzieci urodzonych w 2009 roku1 września br. okazał się nieodwołalnym terminem rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych dla dzieci urodzonych w 2009 roku. Rodzice mieli jednak wyjście awaryjne. Odroczenie dziecku obowiązku szkolnego, które ich zdaniem nie jest do podjęcie nauki gotowe.
Opinię o odroczeniu mogła wydać zarówno prywatna, jak i publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Czy wielu skorzystało z takiej możliwości? Jak wobec tego kształtuje się ilość i liczebność klas pierwszych w podstawówkach na terenie powiatu strzelińskiego?
Pierwszego września grupa 6-latków przekroczy progi strzelińskich podstawówek. Zapytaliśmy dyrektorów placówek, ile jest klas pierwszych w zarządzanych przez nich szkołach, ile klasy liczą dzieci oraz ile sześciolatków zostało odroczonych. W niektórych przypadkach pytaliśmy o ilość zmian i godziny rozpoczynania lekcji. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna, publikujemy dane aktualne na 31 sierpnia 2015 roku.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie zostało utworzonych 7 klas pierwszych.
- Codziennie zmienia się liczba dzieci w poszczególnych klasach – poinformowała dyrektor Alicja Porada. - Na dzień dzisiejszy niektóre klasy liczą po 21, nawet 18 dzieci. W żadnej nie została przekroczona ilości 25 uczniów. Dotychczas 18 dzieci zostało odroczonych.
Uczniowie klas pierwszych będą rozpoczynać lekcje o godzinie 8:00 lub 9:50. Nauka będzie się kończyć najpóźniej o godz.14:20 (wciąż jest to więc pierwsza zmiana). Dziećmi na świetlicy będą się opiekować trzy panie.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie zostało utworzonych 6 klas pierwszych. Klasy liczą od 22 do 24 dzieci. Ogólna liczba pierwszoklasistów wynosi 133. 9 dzieci zostało odroczonych.
- W naszej szkole dzieci uczęszczać będą na dwie zmiany - przyznała dyrektor Małgorzata Ratajczak. - Nie posiadamy tak dużej ilości pomieszczeń, by 6 klas mogło jednocześnie przeprowadzać zajęcia. Dzieciaczki z trzech z sześciu klas będą przychodziły do szkoły w I semestrze na godzinę 11:15, w II semestrze nastąpi zamiana zmian.
Świetlica będzie zapewniała opiekę dzieciom, które będą jej wymagały. Zarówno tym z pierwszej, jak i tym z drugiej zmiany.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przewornie naukę w 3 klasach pierwszych rozpocznie 68 dzieci. 6 sześciolatków zostało odroczonych. W wypadku pojawienia się ewentualnych problemów z ilością opiekunów na świetlicy (1 opiekun przypada na maksymalnie 25 dzieci) w ramach Karty Nauczyciela delegowani zostaną nauczyciele do pomocy w sprawowaniu takiej opieki.
W Szkole Podstawowej ZSP w Wiązowie utworzono 3 pierwsze klasy. Dotychczas odroczonych zostało 3 dzieci, ale ta liczba może ulec zwiększeniu do 9. Ostateczna decyzja rodziców zostanie poznana 1 września.
W ZSP w Borowie powstała jedna klasa pierwsza, która liczy 27 uczniów. Dodatkowo został więc zatrudniony asystent nauczyciela. Jedno dziecko zostało odroczone.
W ZS w Kuropatniku została utworzona jedna klasa pierwsza, do której będzie uczęszczać 17 dzieci.