Ile zapłacą rolnicy?
W poprzednich numerach Słowa Regionu pisaliśmy o stawkach podatków na przyszły rok, które uchwalały rady poszczególnych gmin. Radni nie dyskutowali nad wysokością podatku rolnego, gdyż została ona ustalona odgórnie na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tak więc w 2016 roku stawka podatku dla gospodarstw rolnych od 1 ha gruntu wyniesie 134, 37 zł i jest niższa od obowiązującej obecnie o prawie 20 zł. Stawka dla gruntów rolnych, które nie stanowią gospodarstw rolnych (o powierzchni mniejszej niż 1 ha) wynosi teraz 306, 85 zł od 1 ha, zaś w 2016 roku wyniesie 268, 75 zł.
Warto dodać, że z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.