Pomogli Polakom
Wioleta Stupnicka, pedagog z CKZiU w Ludowie Polskim, prowadziła zbiórkę darów dla polskich rodzin na Kresach. Najwięcej zebrano w sklepach w Pławnej i TrześniZbiórkę darów dla rodzin na Kresach wsparło sporo mieszkańców. Część paczek pełnych cukru, makaronu, oleju, konserw i zabawek zawieziono do potrzebujących.
W ostatnich tygodniach w kilku szkołach na terenie powiatu strzelińskiego przeprowadzono zbiórkę darów dla rodzin mieszkających na Kresach, w ramach akcji organizowanej przez Kuratorium Oświaty i Telewizję Wrocław. Grupa uczniów z ZSP w Borowie zebrała słodycze na blisko 100 paczek. Na początku grudnia dary zawieziono do polskich dzieci w Sądowej Wiszni i okolicznych wsiach. W akcję pomocy dla polskich rodzin na Kresach włączyły się również Zespół Szkół w Prusach, Gimnazjum nr 2 w Strzelinie i CKZiU w Ludowie Polskim. Pedagog z placówki w Ludowie Polskim Wioleta Stupnicka, dzięki uprzejmości właścicieli sklepów, prowadziła zbiórkę darów w punktach w Trześni, Pławnej i Brożcu. Okazało się, że mieszkańcy nie pozostali obojętni i chętnie wsparli akcję. Przyniesiono mnóstwo żywności (m.in. cukier, ryż, makaron, olej, konserwy), a także odzież i zabawki. Najwięcej zebrano w sklepach w Pławnej i Trześni. Choć zbiórka miała potrwać do piątku, 18 grudnia, postanowiono ją przedłużyć. Wartość paczek to ok. 2 tysiące złotych. Dary przekazano Telewizji Wrocław. Ze względu na to, że zbiórkę prowadzono na całym Dolnym Śląsku dziennikarze zawiozą paczki polskim rodzinom na Litwie i Ukrainie w kilku terminach. – Dziękuję wszystkim, którzy wsparli tę akcję – powiedziała Wioleta Stupnicka. - Słowa uznania należą się właścicielom sklepów: Agacie Król z Pławnej, Marioli Druszcz z Trześni, Andrzejowi Samuelowi z Brożca, ekspedientkom oraz społeczności szkolnej w Ludowie Polskim – dodała. Marian Grabas, nauczyciel z ZSP w Borowie na początku grudnia był w Sądowej Wiszni, gdzie przekazano paczki mikołajkowe dla polskich dzieci