Można otrzymać pieniądze, żeby osiedlić się w innej miejscowości
Pełniąca obowiązki dyrektora strzelińskiego PUP-u Iwona Engel poinformowała nas, że w listopadzie 2015 roku stopa bezrobocia w powiecie strzelińskim wyniosła 12,8 %Jak zmieniała się stopa bezrobocia w powiecie strzelińskim na przestrzeni minionego roku? Jakie możliwości zatrudnienia mają obecnie bezrobotni? Te i inne tematy poruszaliśmy w rozmowie z Iwoną Engel z Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie.
W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie planuje przeznaczyć ponad 7 mln złotych na aktywizację osób bezrobotnych. Duża część tych środków ma zostać zagospodarowana na staże. O szczegóły zapytaliśmy Iwonę Engel, która pełni obowiązki dyrektora strzelińskiego PUP-u. - Młodzież będzie mogła skorzystać ze staży w ramach programu europejskiego, tzw. ,,Power”. Tutaj przewidywane są nawet takie na okres 10 miesięcy, jeżeli dana osoba zostanie skierowana na nie na początku roku. Zobowiązania pracodawcy są takie, żeby po zakończeniu stażu zatrudnić bezrobotnego na okres minimum trzech miesięcy z wynagrodzeniem minimalnym lub umową zlecenia - mówiła. Wspomniała też, że, niestety, około 90% pracowników, którzy zostają zatrudnieni po stażach, wracają po trzech miesiącach z powrotem do rejestrów PUP-u.

Najniższe bezrobocie w historii urzędu
Następnie Iwona Engel odniosła się do wskaźników bezrobocia na terenie powiatu strzelińskiego w 2015 roku. - W styczniu ubiegłego roku stopa bezrobocia u nas wynosiła dość dużo, bo 16,5 %. Jednak wraz z uruchamianiem środków z Funduszu Pracy ta wartość sukcesywnie spadała - poinformowała. Dodała także, że w wielu przypadkach bezrobotni sami potrafili znaleźć sobie pracę. Przewidywała również, że w styczniu i w lutym omawiany wskaźnik wzrośnie, gdyż w tych miesiącach kończą się staże, umowy o pracę sezonową co jest spowodowane napływem bezrobotnych. Na dzień 30 listopada 2015 roku bezrobocie w naszym powiecie wynosiło 12,8 %. Ciekawostką jest, że wskaźniki z listopada i października (12,6 %) ubiegłego roku to najlepsze wyniki w historii strzelińskiego urzędu pracy.

Pieniądze na osiedlenie
A jak powiat strzeliński prezentuje się na tle innych w województwie dolnośląskim? Na 26 powiatów strzeliński plasuje się między 12 a 15 miejscem, natomiast w górowskim, wałbrzyskim i złotoryjskim bezrobocie utrzymuje się na poziomie powyżej 20%. Jest też jednak wiele takich, które mogą się pochwalić wskaźnikiem poniżej 10 %. Dyrektor PUP-u twierdzi, że największą barierą dla naszych mieszkańców jest utrudniony dojazd do pracy oraz fakt, że jesteśmy regionem typowo rolniczym. Na koniec wspomniała o formach aktywizacji bezrobotnych, które urząd będzie prowadził w 2016 roku. - Będą to prace interwencyjne, szkolenia indywidualne i grupowe. Przy grupowych będziemy organizować między innymi obsługę wózka widłowego oraz maszyny CNC. Są również dotacje na działalność dla osoby bezrobotnej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla pracodawców. Mamy też nowe formy, takie jak bon stażowy, bon szkoleniowy i bon zasiedleniowy. Ten ostatni stosuje się w wypadku, gdy osoba znalazła pracę poza miejscem zamieszkania, a czas dojazdu w obie strony przekracza 3 godziny, bądź odległość jest większa niż 80 km. Wówczas dostaje ona pieniądze na osiedlenie się w miejscowości bliższej, bądź tej samej, gdzie znalazła zatrudnienie. Są również możliwości dla osób po 50. roku życia - podsumowała Engel.