Sprzedaż czy dzierżawa szpitala?
Radny Norbert Raba (drugi z prawej) zapytał, kiedy radni poznają harmonogram postępowania zbycia udziałów w spółce SCMProroctwa radnego Norberta Raby nie sprawdziły się i prezes SCM Jarosław Sołowiej nie pojawił się na grudniowej sesji Rady Powiatu Strzelińskiego. Radni nie rozważali kolejnego poręczenia dla strzelińskiego szpitala. Można więc przypuszczać, że grudzień w SCM finansowo się zamknął. Nie zmienia to jednak faktu, że zarząd powiatu podejmuje już pewne działania. Jaki jest ich cel?
30 grudnia podczas sesji Rady Powiatu Strzelińskiego radny Norbert Raba przyznał, że rada musi liczyć się z faktem, iż komisja rewizyjna najprawdopodobniej nie będzie mogła wykonywać wszystkich swoich statutowych obowiązków. Powołał się na zaplanowaną w 2016, a podobną do nieskutecznie przeprowadzonej w 2015 roku, kontroli systemu i efektywności zarządzania oraz wydatków finansowych w spółce SCM. Podkreślił, że od maja 2015 komisja wnioskowała do prezesa Jarosława Sołowieja o udostępnienie niezbędnych do przeprowadzenia właściwej analizy materiałów dotyczących wydatków w SCM.
- Dzisiaj (30.12.2015 – red.) otrzymaliśmy pismo od pana prezesa z kategoryczną odmową udostępnienia nam takich informacji – poinformował radny Raba. - W piśmie powołuje się na kodeks spółek handlowych. Zgadzam się, że komisja rewizyjna ma ograniczone możliwości kontrolowania spółki, ale do tego, do czego upoważniła ją Rada Powiatu Strzelińskiego, miała zdecydowane prawo.
Radny przyznał, że opór ze strony niektórych jednostek oraz brak pomocy ze strony organów powiatu strzelińskiego może wpłynąć na niewykonanie przez komisję jej statutowych zadań.
Radny Raba pytał także, kiedy radni poznają harmonogram postępowania zdobycia udziałów w spółce SCM.
Starosta Marek Warcholiński przyznał, że harmonogram został wstępnie przedstawiony zarządowi, ale został chwilowo wstrzymany w związku z procedurą wyłaniania wykonawcy wyceny przedsiębiorstwa na 30-letni okres dzierżawy. Wykonawca jest już znany i harmonogram w najbliższych dniach zostanie przesłany radnym.
Radna Magdalena Krupa pytała czy zarząd rozważa sprzedaż, czy jedynie 30-letnią dzierżawę udziałów w spółce SCM. Starosta podkreślił, że zarząd aktualnie bierze pod uwagę 30-letnią dzierżawę SCM.