Dotacja dla OSP z gminy Przeworno
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Przeworno 10 czerwca złożyły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wnioski o pomoc finansową. Dotyczy ona dofinansowania realizacji zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych – część 2 – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Złożenie dokumentów poprzedzone było spotkaniem, zorganizowanym 3 czerwca przez wójta gminy Przeworno. Wzięli w nim udział prezesi i skarbnicy jednostek. W trakcie ustalono tryb składania wniosków, określono cele i zadania, jakie będą realizowane z pozyskanych dotacji oraz wysokość udziału finansowego gminy w tych przedsięwzięciach.
Poszczególne jednostki wnioskowały o dotacje:
Ochotnicza Straż Pożarna w Przewornie - wartość zadania: 15.300 zł, dotacja WFOSiGW - 10 710 zł, dotacja budżetu gminy Przeworno 4 590 zł,
Ochotnicza Straż Pożarna w Jegłowej - wartość zadania : 23 356,40 zł, dotacja WFOSiGW - 16 349,48 zł, dotacja budżetu gminy Przeworno - 7 006,92 zł,
Ochotnicza Straż Pożarna w Karnkowie - wartość zadania : 13 940 zł, dotacja WFOSiGW - 9 758 zł, dotacja budżetu gminy Przeworno 4 182 zł,
Ochotnicza Straż Pożarna w Jagielnie - wartość zadania : 10 020 zł, dotacja WFOSiGW - 7 014 zł, dotacja budżetu gminy Przeworno 3 006 zł,
Ogółem wartość planowanych do realizacji zadań 62 616, 40 zł – dotacja WFOSiGW - 43 831,48 zł, dotacja budżetu gminy – 18 784,92 zł. Udział % dotacji – WFOŚiGW – 70 %, gmina - 30 %.
W ramach pozyskanych środków planowany jest zakup sprzętu uzbrojenia, techniki specjalnej, wyposażenia osobistego ochronnego strażaków oraz sprzętu łączności.
Tekst ukazał się w 23 (1012) wydaniu "Słowa Regionu".