Zorganizowali się i posprzątali cmentarz
Takiej akcji społecznej w Przewornie dawno już nie było. Z inicjatywy radnej Sylwii Bujak-Porębskiej mieszkańcy zorganizowali się i przyszli licznie sprzątać cmentarz parafialny w Przewornie. Rzeczywiście, to miejsce wiecznego spoczynku od dawna prosiło się o porządki.
Szerzej na ten temat w aktualnym wydaniu Słowa. Inicjatorem akcji była radna Sylwa Bujak-Porębska