Plan - utworzenie w Sarbach podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej

Postanowiliśmy zapytać Jarosława Taranka, czego możemy od niego oczekiwać, czym się aktualnie zajmuje i jakie są plany dla gminy na 2015 rokOd wyborów samorządowych minęło już kilka miesięcy. W gminie Przeworno urzęduje nowy wójt. Postanowiliśmy zapytać Jarosława Taranka, czego możemy od niego oczekiwać, czym się aktualnie zajmuje i jakie są plany dla gminy na 2015 rok.

Jakie inwestycje planowane są w gminie w 2015 roku?
- W chwili obecnej realizowane są dwie bardzo ważne inwestycje tj. budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków.

Która inwestycja jest aktualnie priorytetowa dla Pana jako wójta?
- Oprócz wyżej wymienionych, priorytetowo traktuję także utworzenie podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Sarby.

Czy odniósł już Pan jakiś sukces, z którego byłby Pan dumny?
- Jestem zdania, że każdy problem dotyczący miejscowości czy też indywidualnego mieszkańca naszej gminy, który udało mi się rozwiązać, daje powody do radości. Cieszy mnie także fakt, że zostałem wybrany, wraz z burmistrzami Oławy i Siechnic, do trzyosobowego zarządu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi.

Jak odbierają Pana mieszkańcy? Czy często się z Panem kontaktują?
- Adresatem tego pytania powinni być mieszkańcy naszej gminy, więc to ich pani redaktor powinna zapytać, a jeżeli chodzi o to czy się ze mną kontaktują, to odpowiem, że tak i to bardzo często.

Jak układa się Pana współpraca z pracownikami gminy i przedstawicielami gminnych jednostek organizacyjnych?
- W chwili obecnej obserwuję jeszcze organizację pracy poszczególnych jednostek, efektywność działań kierowników, ich kreatywność, umiejętność współpracy i moim zdaniem, bardzo ważną rzecz, a mianowicie empatyczność, czyli umiejętność spojrzenia na daną sytuację także z innej perspektywy, tj. z punktu widzenia mieszkańca naszej gminy i nurtujących go problemów. Oczywiście bardzo istotny jest również czas podjęcia działań i zakończenia całej sprawy. Tutaj także mam już swoje pierwsze przemyślenia. Z racji tego, że sekretarz i skarbnik to dwa kluczowe stanowiska w urzędzie, dlatego też moja komunikacja z nimi jest częstsza niż z innymi pracownikami. Mogę więc powiedzieć, że, jak do tej pory, jestem bardzo zadowolony ze współpracy z panią Urszulą Iżykowską-Mroczko oraz panem Zbigniewem Szulem, którzy są bardzo rzeczowi i merytoryczni. Dzięki temu mogę korzystać czy posiłkować się ich wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

Co uznałby Pan za największy aktualny problem gminy Przeworno i czy ma pomysł na zaradzenie mu?
- Tych problemów jest bardzo dużo i trudno je stopniować czy w jakiś sposób skalować, a ich podłożem w przeważającej części, jak wiadomo, są finanse. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest utworzenie w Sarbach podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Pozwoli ona stworzyć warunki dla inwestorów, a to, mam nadzieję, wiązać się będzie z nowymi miejscami pracy. Dlatego podjąłem konkretne działania, np: wspólnie z poprzednim wójtem Aleksandrem Bekiem prowadziliśmy w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmowy w przedmiocie wyłączenia części gruntów z produkcji rolnej, mających stanowić tereny strefy. Przeanalizowałem także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno.
Równocześnie, wraz z przedsięwzięciami podejmowanymi w sferze gospodarczo-ekonomicznej, muszą być także realizowane działania prospołeczne, ponieważ, moim zdaniem, jest ich za mało. Dlatego już niebawem przedstawiona zostanie strategia promocji i działań gminy na rok 2015.

Dziękuję za rozmowę
Justyna Pijanka-Borowicz