Zespół Szkół w Przewornie

Placówkę oświatową w Przewornie czeka reorganizacjaJuż we wrześniu br. z połączenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz Publicznego Gimnazjum powstanie w Zespół Szkół w Przewornie. To nie jedyna zmiana, jaka nastąpi w oświacie gminnej. Zlikwidowany będzie Gminny Zespół Oświaty. 

Wójt Jarosław Taranek odbył już w tej sprawie spotkanie z pracownikami tej jednostki, ale także z radami pedagogicznymi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Publicznego Gimnazjum w Przewornie. - Otrzymałem już pozytywne opinie z gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego - wyjaśnia wójt Taranek. - Kolejnym korkiem będzie nasze wystąpienie do kuratorium. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi zamierzeniami, a kuratorium wyda pozytywną opinię, to placówka w nowej formie będzie funkcjonować już od 1 września 2015r.
W czerwcu br. odbędzie się konkurs na szefa Zespołu Szkół w Przewornie. Oprócz głównego dyrektora zarządzającego powołanych zostanie jeszcze dwóch wicedyrektorów. Pierwszy zajmować się będzie szkołą podstawową i przedszkolem, drugi gimnazjum. - Całkowicie zlikwidowany będzie Gminny Zespół Oświaty - kontynuuje Jarosław Taranek. - Dlatego w gestii głównego dyrektora administracyjnego będzie zorganizowanie obsługi administracyjno-finansowej. Przewidziane są w budżecie gminy środki na zatrudnienie wszystkich pracowników, którzy obecnie pracują w GZO. To jednak dyrektor zdecyduje, które osoby zatrzymać, jakie dać im wynagrodzenie, on też wyznaczy im zakres obowiązków itd. - To nowy dyrektor zdecyduje, które osoby zatrzymać, jakie dać im wynagrodzenie... - mówi wójt Jarosław Taranek
Planowana reorganizacji w oświacie, zdaniem wójta Taranka, ma polepszyć funkcjonowanie i zarządzanie całym obiektem szkolnym w Przewornie. - Będą też oszczędności związane ze zmniejszeniem ilości stanowisk kierowniczych - dodaje. - W tej chwili są 4 etaty. Mamy dwóch dyrektorów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, jednego w gimnazjum oraz panią kierownik GZO. To ostatnie stanowisko zostanie zlikwidowane, pozostaną więc trzy etaty kierownicze. Dodatkowo zaoszczędzimy około 50 procent kosztów na zasiłkach wyrównawczych dla nauczycieli, który rokrocznie kosztuje gminę około 90 tys. zł.
Jarosław Taranek zapewnia, że reorganizacja nie będzie miała żadnego wpływu na pracę nauczycieli, innych pracowników szkół oraz rodziców. Będą osobne rady pedagogiczne oraz rady rodziców. - Także punkty przedszkolne w Sarbach i Jegłowej nadal będą funkcjonować tak, jak dotychczas - kończy wójt.