Czy gmina pomoże podłączyć się do kanalizacji?

Budowa oczyszczalni ścieków w Przewornie również dobiega końcaBudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Przewornie jest już na finiszu. W najbliższym czasie mają odbyć się próby. Gmina chce pomóc mieszkańcom w podłączeniu się do sieci kanalizacyjnej. Na jakie wsparcie mogą liczyć przewornianie i jaka będzie cena za ścieki?
Budowa kanalizacji w Przewornie jest już na finiszu.

Prace związane z położeniem sieci dobiegły końca. Do wykonania pozostały jedynie roboty odtworzeniowe nawierzchni na ul. Strzelińskiej. Przypomnijmy, że cała inwestycja kosztowała ponad 6 mln zł i zakładała położenie sieci na ok. 6 km. Gmina, jako inwestor, nie ma zastrzeżeń do prac związanych
z ułożeniem sieci kanalizacyjnej. Pracownicy urzędu mają jednak pewne uwagi dotyczące prac drogowych. – Podlegają one weryfikacji. W tym tygodniu roboty mają zostać zakończone i zgłoszone do ostatecznego odbioru – informuje wójt Jarosław Taranek.
Jak zaznacza, gmina dołożyła ze środków własnych ponad pół miliona złotych, które przeznaczone zostały na poprawę stanu dróg gminnych i powiatowych. - Na odcinkach, w których kładziona była kanalizacja, nawierzchnia została odbudowana na całej szerokości drogi. Dzięki temu stan wielu dróg gminnych i powiatowych ulegnie znacznej poprawie. Warto dodać, że w ramach robót drogowych zostanie wykonany pas drogi naprzeciw sklepu „Lewiatan” – podkreśla.

Mieszkańcy są zobowiązani…
Sieć kanalizacyjna została wybudowana do granic nieruchomości. W obrębie działki mieszkańcy muszą we własnym zakresie podłączyć się do sieci kanalizacji. – Zgodnie z ustawą, jedynie posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków nie muszą tego robić.
W Przewornie jest to nikły procent. Pozostali mieszkańcy są zobowiązani do podłączenia się do kanalizacji – tłumaczy wójt. Gmina zamierza pomóc mieszkańcom w tych działaniach – Przygotujemy obecnie nasze propozycje. Będziemy chcieli udzielić mieszkańcom pomocy prawnej, a także partycypować w kosztach związanych z wykonaniem projektu na budowę przyłączy – zapewnia Taranek. Warto podkreślić, że niektóre samorządy pokrywają 100% kosztów przyłączenia się domostw do magistrali kanalizacyjnej. Przykładem może być choćby gmina Kondratowice, gdzie mieszkańcy nie zapłacili za to ani złotówki.
Pojawiają się sygnały, iż opłaty za ścieki będą bardzo duże. Czy to prawda?- Obecnie jesteśmy na etapie analizy i na tę chwilę nie można precyzyjnie określić wysokości kwoty za m3. Niewątpliwie sposób naliczania będzie uzależniony od zużycia wody. W marcu zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, na którym zostaną przedstawione wszystkie szczegóły – informuje.

Oczyszczalnia prawie gotowa
Oprócz kanalizacji gmina realizuje także budowę oczyszczalni ścieków. Konsorcjum, które wygrało przetarg, rozpoczęło pracę w połowie ubiegłego roku. Szacuje się, że zawansowanie prac budowlanych jest na poziomie 80 %. - Zespół obiektów oczyszczalni ścieków będzie złożony z przepompowni głównej z piaskownikiem i koszem na straty, zintegrowanego zbiornika biologicznego oczyszczania, prasy do odwodnienia osadu, pomieszczenia socjalnego i sanitarnego w budynku, rurociągów technologicznych, linii energetycznych, sygnalizacyjnych i sterowniczych, zbiornika ścieków dowożonych z wyposażeniem, studni pomiarowej, studni do poboru prób, wylotu ścieków oczyszczonych do potoku Kaczka oraz z dróg i placów wewnętrznych – informuje wójt. W najbliższych dniach firma ma przystąpić do montażu urządzeń wewnątrz budynku. Później będą wykonywane próby szczelności. Termin zakończenia robót zaplanowano na 4 kwietnia br. – Warto zaznaczyć, że wynegocjowaliśmy ponad kontrakt, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, panel do automatycznego sterowania urządzeniami w oczyszczalni – zaznacza Taranek. Mimo to do obsługi i tak będą musiały zostać zatrudnione dwie osoby. Co istotne gmina planuje również zakup samochodu asenizacyjnego, służącego do wywozu nieczystości. Pojazd będzie obsługiwał teren gminy Przeworno. – Dzięki temu znacznie zmniejszą się koszty za dojazd, które ponoszą mieszkańcy. Większość korzysta bowiem z tego typu usług, zamawiając firmy m.in. ze Strzelina. Często zdarza się, że koszt dojazdu przewyższa kwotę samej obsługi – tłumaczy wójt.