Zakwestionuje wyniki wyborów?

Kandydat na sołtysa Dzierzkowej Robert Rzepka ma zastrzeżenia do przebiegu głosowaniaJeden z kandydatów na sołtysa Dzierzkowej ma zastrzeżenia do przebiegu głosowania. Twierdzi, że nie zapewniono odpowiednich warunków do przeprowadzenia wyborów. Ma również uwagi dotyczące głosów nieważnych. Kandydat zamierza zakwestionować wyniki wyborów. Wójt z całą stanowczością podkreśla, że nie ma do tego podstaw.

W ubiegłym tygodniu odbyły się wybory sołtysa w Dzierzkowej (gmina Przeworno). O stanowisko ubiegało się dwóch kandydatów – Grzegorz Zarzycki i Robert Rzepka. W zebraniu uczestniczyło 52 mieszkańców. Frekwencja wyniosła 49 %. Zwyciężył Grzegorz Zarzycki, który zdobył 27 głosów. Jego konkurent uzyskał 19. Robert Rzepka ma pewne zastrzeżenia do przebiegu głosowania. – Nie było warunków do wypełnienia karty do głosowania – twierdzi - Brakowało wyznaczonego miejsca, w którym ludzie mogli w sposób cywilizowany oddać głos. Karty do głosowania rozdano mieszkańcom. Niektórzy zmuszeni byli zakreślać je na kolanie – dodaje. Pan Robert ma także uwagi dotyczące głosów nieważnych. – Postawiony przy nazwisku krzyżyk musiał być idealny. Jeżeli choć jedna linia była krzywa, komisja uznawała, że to głos nieważny – skarży się. Kandydat na sołtysa zamierza zakwestionować wyniki wyborów.

Nie ma podstaw
W tej sprawie udaliśmy się do Urzędu Gminy Przeworno. Wójt Jarosław Taranek informuje, że wybory sołtysa w Dzierzkowej przebiegały zgodnie z porządkiem obrad. – Każdy kandydat miał także możliwość wypowiedzenia się przed wyborami. Pan Robert Rzepka z tego nie skorzystał, stwierdzając, że teraz nie ma nic do powiedzenia, w przeciwieństwie do pana Zarzyckiego, który przedstawił swoje kierunki działania - mówi Jarosław Taranek. - Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej wyjaśnił sposób głosowania – dodaje. Wójt nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż nie było odpowiednich warunków do przeprowadzenia wyborów. – Stoliki były umiejscowione koło komisji, w przedniej części sali oraz przy wejściu do świetlicy. Frekwencja była dość duża, dlatego nie mogliśmy rozmieścić stołów w rzędach, ponieważ wszyscy mieszkańcy nie pomieściliby się w świetlicy. Chcę podkreślić, że po rozdaniu kart mieszkańcy mieli wystarczająco dużo czasu, aby przejść w ustronne miejsce, zaznaczyć głos i wrzucić go do urny – podkreśla. Jednocześnie informuje, że głosów nieważnych było zaledwie sześć. Cztery z nich dotyczyły Roberta Rzepki, zaś dwa Grzegorza Zarzyckiego. – Nie miały one wpływu na wynik wyborów. Aby głos był ważny, dwie linie muszą się przecinać w kratce przy nazwisku nieważne pod jakim kątem i czy one są proste, czy krzywe. To komisja skrutacyjn
Wójt Przeworna Jarosław Taranek z całą stanowczością podkreśla, że nie ma podstaw do zakwestionowania wyniku wyborów w Dzierzkoweja, zatwierdzona w jawnym głosowania, a składająca się z mieszkańców, ostatecznie decyduje czy dany głos uznać za nieważny. Zmuszony byłem także kilkakrotnie prosić syna p. Rzepki, aby odszedł od stolika komisji, ponieważ chciał wpływać na suwerenność jej pracy i decydować o ważności poszczególnych głosów. Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz podczas wyborów sołtysów w naszej gminie – wyjaśnia. Wójt z całą stanowczością zaznacza, że nie ma żadnych podstaw, aby kwestionować wyniki wyborów.
Nasz dziennikarz rozmawiał również z sołtysem Grzegorzem Zarzyckim. Według niego, były to najbardziej profesjonalnie przeprowadzone wybory w historii. – Były wolne stoliki, na których można było swobodnie oddać głos. Nikt nikomu nie kazał zakreślać kart na kolanie – przekonuje Zarzycki. – Na zebraniu było wiele osób starszych, które poradziły sobie bez problemu - dodaje. Sołtys zaznacza również, że frekwencja na wyborach była rekordowa i w małej świetlicy nie można było zapewnić większego komfortu. Pan Grzegorz odniósł się również do głosów nieważnych. – W kratce przy nazwisku miały się znaleźć dwie przecinające się linie. Komisja nie zwracała uwagi czy są one równe. Natomiast na tych sześciu kartach zaznaczone były kółka lub podkreślone nazwiska. Nie było więc żadnych wątpliwości, że te głosy są nieważne – kończy Zarzycki.