Powstanie Orlik

Kompleks boisk Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w StrzelinieNa placu między szkołą w Przewornie a Młynówką wykonano pomiary, których wynik jest zadowalający, bo z drobnymi modyfikacjami będzie mogło powstać tam boisko wielofunkcyjne typu „Orlik”. Wójt Przeworna Jarosław Taranek poinformował:

- Pierwsze wstępne pomiary zostały wykonane. W tym roku zostanie sporządzony projekt, a w przyszłym 2016 roku mamy zarezerwowane w budżecie środki inwestycyjne i rozpoczniemy budowę boiska wielofunkcyjnego typu „Orlik”. Chcieliśmy powiększyć obszar. Oprócz „Orlika” planowaliśmy wykonać inne boiska towarzyszące. Wystąpiliśmy z odpowiednim zapytaniem do właściciela działki przylegającej do terenu gminnego, na której mogłyby powstać dodatkowe obiekty sportowe, jednak nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek odpowiedzi. W związku z tym, zostaliśmy zmuszeni do weryfikacji zamierzeń i planujemy budowę „Orlika” wyłącznie na działce gminnej.