Jak obniżyć emisję w Przewornie?
Na spotkanie,. które odbyło się w formie prezentacji, przyszło kilkanaście osóbRadni gminy i mieszkańcy Przeworna mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu nt. gospodarki niskoemisyjnej. Spotkanie w Urzędzie Gminy Przeworno odbyło się w ubiegły piątek, o godzinie 13.00. Prowadziły je Maria Stanisławska z firmy IME Consulting oraz Marta Rak z firmy MWR Consulting. Gości, których było kilkunastu, przywitał wójt gminy Przeworno Jarosław Taranek. Spotkanie dotyczyło Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – dokumentu strategicznego, określającego rozwój gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Celem PGN jest po prosu ograniczenie emisji, co można uczynić m.in. przez modernizację systemów grzewczych, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii czy termomodernizację budynków. Plan ma również określić, jak gmina ma zrealizować wyznaczone cele. Konieczne jest też zapewnienie spójności tych planów z finansami gminy.
Możliwe będzie otrzymanie dotacji na różne działania obniżające emisję.