Ważniejszy szpital czy doradca?
Wójt Przeworna, Jarosław Taranek (pierwszy z lewej) odczytał list starosty w sprawie pomocy dla szpitalaPodczas ostatniego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Przeworno radni opiniowali projekty uchwał, które mają zostać podjęte na najbliższej sesji. Burzliwa dyskusja wywiązała się między wójtem Jarosławem Tarankiem a radnym Damianem Długoszem a dotyczyła ewentualnego wsparcia finansowego dla Strzelińskiego Centrum Medycznego.
W czwartek, 19 listopada, w sali obrad Rady Gminy Przeworno odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych. W pierwszej części spotkania radni zapoznali się z projektem uchwały dotyczącej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Najwięcej pytań padło w sprawie nieruchomości w Przewornie. - Proponowana zmiana dotyczy nieruchomości położonej w Przewornie przy osiedlu wielorodzinnym – wyjaśniał doradca wójta Aleksander Bek. - Znajduje tam się były obiekt kotłowni. Po zmianie systemu ogrzewania budynek został nabyty przez osobę prywatną, która planuje prowadzenie tam działalności gospodarczej.
Aleksander Bek wspomniał również, że właściciel podjął już korespondencję z urzędem w celu umożliwienia ewentualnej rozbudowy. Radny Wiesław Misiewicz zapytał, jaki będzie zakres prowadzonej działalności gospodarczej. W odpowiedzi usłyszał, że chodzi o usługi (od red. stomatologia). Radni wydali pozytywną opinię dotyczącą zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
W kolejnej części głos zabrał podinspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych Konrad Świeżowski. Zreferował program współpracy gminy z podmiotami i organizacjami pozarządowymi na rok 2016. - W budżecie gminy na przyszły rok zostanie przeznaczona kwota w wysokości 101 tysięcy złotych na organizacje samorządowe - mówił pracownik magistratu. Radni zadali szereg pytań na temat konsultacji i sposobu rozdzielania środków, a Świeżowski w swoich odpowiedziach bardzo fachowo i merytorycznie rozwiał wszelkie wątpliwości pytających. Po dyskusji radni zdecydowali się pozytywnie zaopiniować ów program.

,,Pan jest krótkowzroczny”
Następnie wójt Jarosław Taranek odczytał list starosty strzelińskiego Marka Warcholińskiego, w którym starostwo prosi o wsparcie finansowe dla Strzelińskiego Centrum Medycznego. - Stan łącznych zobowiązań na dzień 21 września 2015 roku wynosi 9 049 347 złotych - przeczytał Taranek.
Sporo uwag do wójta miał radny Damian Długosz. - Nie wiem dlaczego już po pierwszym apelu nie zdecydowaliśmy się na pomoc dla szpitala. Inne gminy są w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o odległość do szpitala. Na przykład taki Strzelin ma bliżej Wrocław w przeciwieństwie do nas. Musimy się pochylić nad tym problemem - powiedział.
- Jak sobie przypominam, to pan starosta był obecny tutaj na obradach komisji i cała sytuacja była państwu przedstawiona - odpowiedział Taranek. - Proponuję więc nie wypowiadać się w sposób demagogiczny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że szpital pełni bardzo ważną rolę dla gmin naszego powiatu i to jest bezdyskusyjne.
Wójt dodał także, że w związku z sytuacją finansową gminy magistrat nie jest w stanie dziś pomóc szpitalowi. Długosz zwrócił się do wójta: - Chwała panu za to, że uczestniczy pan w spotkaniach i rozmowach odnośnie szpitala, ale od samych spotkań i rozmów nie załatwimy nic. Pan skarbnik mówi, że nas nie stać w tym roku. Jeśli stać nas na utrzymanie doradcy, w cudzysłowie, bo się już nie będę czepiał co to za doradca, to wydaje mi się, że tę kwotę można przekazać dla szpitala. I z tego na pewno zadowoleni byliby mieszkańcy - skomentował.
Taranek przerwał Długoszowi w pół zdania i prosił, aby ten nie używał więcej demagogicznych argumentów. - Panie wójcie, proszę mi powiedzieć tak lub nie, nie owijając w bawełnę - kontynuował radny. - Ważniejsze było dla pana zatrudnienie doradcy czy pomoc szpitalowi?
- Doradca został zatrudniony bodajże w marcu albo w kwietniu - odpowiedział wójt.
- Wyście nie wiedzieli, że sytuacja szpitala jest ciężka? - pytał Damian Długosz. - To właśnie pokazuje, że pan jest krótkowzroczny. W swoich obietnicach przedwyborczych pan się reklamował, jaki to z pana fachowiec, i tak dalej, a tutaj doradca i pieniądze bierze. Dla mnie to bardzo poważna sprawa – zakończył radny. Radni pozytywnie zaopiniowali każdą z uchwał
Wójt Taranek nie odniósł się do tych zarzutów.
W ostatnim punkcie porządku obrad radni uchwalali wysokość podatków. O tym napiszemy szerzej w kolejnym wydaniu Słowa Regionu przy okazji relacji z sesji Rady Gminy Przeworno.