Wizja lokalna na zatoczce
Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie sprawdzi, czy samochody parkujące przy warsztatach w Przewornie stwarzają niebezpieczeństwoNiedawno pisaliśmy o samochodach parkujących przy zatoczce autobusowej w Przewornie. Zdaniem sołtysa Dobroszowa Bogusława Wachowskiego, auta zatrzymujące się przed warsztatem samochodowym w znacznym stopniu utrudniają ruch. Właściciel warsztatu nie dostrzega problemu i mówi, że nikt wcześniej nie zgłaszał podobnych uwag. W omawianej sprawie odbyło się spotkanie władz gminy Przeworno z zarządcą drogi, czyli Powiatowym Zarządem Dróg w Strzelinie. O komentarz poprosiliśmy przedstawiciela PZD Pawła Gutowskiego. - Na spotkaniu w Urzędzie Gminy Przeworno poruszona została kwestia parkowania samochodów w rejonie zatoki autobusowej przy ul. Strzelińskie w Przeworniej. PZD w Strzelinie zadeklarował, iż przeprowadzi wizję lokalną, mającą na celu ocenę czy samochody tam czasowo parkujące mają realny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu. W przypadku stwierdzenia wystąpienia realnego zagrożenia na drodze przedsięwzięte zostaną odpowiednie działania celem jego eliminacji dla innych użytkowników drogi - poinformował nas pracownik PZD.