Izba muzealna na Gromniku
- Chcemy rozbudować infrastrukturę wokół Gromnika - mówi wójt Jarosław Taranek. Foto: UG PrzewornoCzy mieszkańcy gminy Przeworno skorzystają niebawem z Orlika? Jak zostanie urządzony teren wokół wzgórza Gromnik? O tym oraz o kierunkach rozwoju gminy rozmawialiśmy z wójtem Jarosławem Tarankiem.
W przyszłym roku ma ruszyć budowa Orlika w Przewornie. O szczegóły zapytaliśmy wójta gminy Przeworno Jarosława Taranka. - Obecnie sporządzana jest dokumentacja techniczna inwestycji, która będzie obejmować: boisko o sztucznej nawierzchni, oświetlenie, parking samochodowy, system monitoringu oraz ogrodzenie panelowe. Szacunkowy koszt inwestycji to 885 tys. zł - poinformował wójt. Dodał również, że dofinansowanie projektu ze źródeł zewnętrznych ma wynieść ok. 33 %, czyli ok. 320 tys zł. Powiedział także, że przy budowie boiska nie ma potrzeby stawiania szatni, gdyż będzie można korzystać z zaplecza szkolnego. Orlik będzie czynny dla uczniów, ale po godzinach lekcyjnych z obiektu będą mogły skorzystać także inne osoby. Zaznaczył, że w późniejszych latach planowana jest dalsza rozbudowa bazy sportowej.

Lunety na Gromniku?
Jarosław Taranek poinformował nas o poprawie walorów turystycznych gminy, która dotyczy Gromnika i będzie realizowana w ciągu najbliższych kilku lat. Planuje się wyposażyć wieżę widokową w lunety obserwacyjne, w ramach projektu budowy campusu przez Aglomerację Wrocławską. - Chcemy rozbudować infrastrukturę wokół Gromnika. W okresie wakacyjnym jest średnio 400 weekendowych wejść na wieżę widokową. Planujemy nadbudowę murów odkrytych przez archeologów do wysokości pierwszego piętra oraz rekonstrukcję schodów z XIV w. Na realizację tej inwestycji staramy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dalszym krokiem będzie przeniesienie izby muzealnej z Romanowa na wzgórze oraz budowa parku linowego - kontynuował Taranek. Powyższe starania mają zwiększyć atrakcyjność turystyczną terenu.

Los inwestycji w rękach rady...
Szef gminy odniósł się także do inwestycji, które dotyczą społeczności lokalnej. - W przyszłym roku zaplanowaliśmy budowę nowej świetlicy wiejskiej w Jagielnie, a w kolejnych latach w Jagielnicy - kontynuował. Wójt tłumaczył również, że w 2017 roku gmina ma przeprowadzić termomodernizację budynków szkolnych w Przewornie. - Chcę wyraźnie zaznaczyć, że realizacja wszystkich tych inwestycji będzie możliwa jedynie w przypadku pozyskania środków zewnętrznych – dodał. - To są główne zadania. Oprócz nich będziemy sukcesywnie rozbudowywać oświetlenie uliczne we wszystkich miejscowościach gminy. Chcemy przeznaczyć na ten cel, w najbliższych trzech latach blisko 200 tys. zł. Kontynuowane będą także remonty dróg gminnych oraz realizowany fundusz sołecki.
W rozmowie z nami wójt odniósł się także do projektu budżetu na 2016r. - Budżet jest bardzo proinwestycyjny - zaznacza. - Poszczególne zadania rozpisane są etapowo. Realizacja niektórych z nich rozłożona jest do 2018 roku. Działamy więc metodycznie. Planowane zadania wynikają z potrzeb mieszkańców oraz z możliwości finansowych gminy. Aby wcielić w życie inwestycje, potrzebne jest tylko przyjęcie budżetu w przedstawionym kształcie przez radę gminy. Jeżeli go nie przyjmie, to w ustawowo określonej procedurze zostanie on uchwalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, która albo zaakceptuje w całości projekt przedstawiony przez wójta, albo uchwali go bez inwestycji. Oznacza to automatycznie, że nie będzie Orlika, innych wspomnianych wcześniej przedsięwzięć oraz realizacji zadań przyjętych przez poszczególne miejscowości naszej gminy w ramach funduszu sołeckiego. Stracimy także możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. W obecnej perspektywie finansowania przez Unię Europejską ostatni raz są one tak duże dla naszego kraju - zakończył Taranek.