Wybrali nowe władze związku

Samorządowcy uczestniczący w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Ślęza OławaW Świętej Katarzynie odbyło się Zgromadzenie Związku Międzygminnego Ślęza Oława.

Podczas posiedzenia reprezentanci gmin członkowskich wybrali nowy zarząd. Przewodniczącym został Milan Ušák, burmistrz Siechnic, zastępcą przewodniczącego Tomasz Frischmann, burmistrz Oławy. Członkiem zarządu wybrano Jarosława Taranka, wójta Przeworna, co niewątpliwie jest zaszczytnym wyróżnieniem nie tylko dla gminy, ale także dla nowo wybranego wójta.
Podczas posiedzenia podjęto również kilka uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku oraz planu finansowego tej organizacji na 2015 rok.
Przypomnijmy, w skład Związku Międzygminnego Ślęza Oława wchodzą samorządy: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, Przeworno, Siechnice, Żórawina oraz miasta Wrocław i Oława.

Nowy zarząd związku. Przewodniczący Milan Ušák, burmistrz Siechnic (w środku), zastępca przewodniczącego Tomasz Frischmann, burmistrz Oławy (po prawej) oraz członek zarządu Jarosław Taranek, wójt Przeworna