Piotr Rozenek w programie "Zwykli Niezwykli"

Rozmowa z Panem Piotrem Rozenkiem - historykiem, nauczycielem historii w Strzelińskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie i autorem książki, pt."Ulice dawnego Strzelina". Rozmowę prowadziła Dominika Ranosz.