Ulica Energetyków nie jest wizytówką Strzelina
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Strzelin oglądany z perspektywy pieszego różni się od tego, dostrzegane zza szyb samochodów. Idąc mamy więcej czasu na rozglądanie się wokół, możemy więcej zobaczyć. Jednak w tym przypadku nie jest ważne czy przemierzamy ul. Energetyków pieszo, czy próbujemy przejechać samochodem. Stan techniczny nawierzchni jest tragiczny, a wystające druty zbrojeniowe mogą zagrażać bezpieczeństwu osób poruszających się drogą.
Ul. Energetyków jest zarządzana przez gminę Strzelin i do jej organów należy dbałość o należyty stan nawierzchni. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się szansa na unowocześnienie naszej gospodarki, na „zachodnie”, jak wtedy mówiono, inwestycje. Dzięki uruchomieniu w Strzelinie podstrefy Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”. Firmy inwestujące w strefach ekonomicznych, podstrefach, otrzymują z tego tytułu szereg ulg.

Zatrudniają ponad 800 osób
Formalnie rzecz biorąc strzelińska podstrefa obejmuje 15,3769 ha, jednak zmiany ustawodawstwa z ubiegłego roku sprawiły, że z podobnych ułatwień mogą korzystać inwestorzy lokujące swoje zakłady również poza strefami. - Obecnie w podstrefie Strzelin działalność gospodarczą prowadzą trzy firmy – powiedział Jacek Serdeczny, specjalista Departamentu Komunikacji i Marketingu WSSE „Invest Park”. Firmy te posiadają zezwolenie na działalność w wałbrzyskiej strefie ekonomicznej i są to: LOWARA VOGEL POLSKA  – sektor maszynowy - produkcja pomp, pomp zanurzeniowych i motorów elektrycznych dla pomp; INOXVENETA  – sektor AGD - produkcja komponentów ze stali nierdzewnej na zamówienie klienta (obudowy metalowe, kuchnie ze stali, skrzynie itp.); ANGREE – sektor meblarski - produkcja mebli na wymiar: garderób, mebli kuchennych i pozostałej architektury meblowej do domów, mieszkań i biur. Stan zatrudnienia w tych firmach (na koniec I kwartału 2019 r.) wynosił 311 osób. Na terenie podstrefy teren zakupiły również firmy:  Ropez Fabryka Mebli oraz Nysa Zakład Pojazdów. Firmy nie posiadają jednak zezwoleń na działalność w strefie. W bezpośredniej bliskości podstrefy teren posiada także firma ANTOLIN SILESIA. Jest to grunt, który został w 2010 roku wyłączony z podstrefy – poinformował nas przedstawiciel WSSE „Invest Park”. Ponadto swoje magazyny i hale produkcyjne ma w Strzelinie firma TECE Industrial sp. z o.o. działająca w branży systemów sanitarnych, systemów rurowych do instalacji wodnych, grzewczych i wentylacyjnych. Firma zatrudnia ponad 300 osób. W sumie „zachodni” inwestorzy zatrudniają w swoich strzelińskich fabrykach ok. 800-900 osób. Już to skrótowe przedstawienie europejskich firm, które wybrały Strzelin na swoją polską siedzibę robi wrażenie. A pamiętać jeszcze trzeba o Cukrowni „Strzelin”.
Wystające druty zbrojeniowe mogą uszkodzić samochód i doprowadzić do wypadku
Goście zza granicy
I teraz możemy wrócić do stanu ul. Energetyków. Zwróciliśmy się do burmistrz Doroty Pawnuk z kilkoma pytaniami dotyczącymi perspektywy remontu ulicy. Oczywiście, w kontekście faktu, że przez pryzmat tej drogi patrzą na Strzelin partnerzy biznesowi firm tam zlokalizowanych, a są to często goście zza granicy. W odpowiedzi burmistrz napisała: „przypomnę, że niedawno zakończył się pierwszy etap przebudowy ul. Energetyków, w ramach którego wykonano kanalizację deszczową oraz wodociąg. Wartość robót budowlanych to ponad 1 mln 460 tys. zł, a w kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypowało przedsiębiorstwo TECE Industrial sp. z o.o., które przekazało gminie Strzelin 300 tys. zł. na wykonanie kanalizacji deszczowej. Zakończenie drugiego etapu inwestycji zaplanowano na 2020 rok, a betonowe płyty na ul. Energetyków ma zastąpić nawierzchnia bitumiczna. Jeszcze w roku bieżącym planujemy wyłonić wykonawcę zadania. Na ten cel zaplanowano łącznie środki finansowe w kwocie 2 mln 224 tys. zł, z czego: w 2019 roku – 24 tys. zł, a w 2020 roku (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelin) – 2,2 mln zł”. Następnie burmistrz na potwierdzenie swoich słów przytacza oficjalne dokumenty, uchwały i artykuły publikowane w „Słowie Regionu”. Po, czy dodaje: „informuje również, że na przebudowę ul. Energetyków nie ma pozyskanych środków zewnętrznych, dlatego niejednokrotnie rozmawialiśmy z przedstawicielami firm ulokowanych przy tej drodze o możliwości wsparcia finansowego w jej przebudowie. Bez tego wsparcia realizacja inwestycji może zostać po raz kolejny przedłużona w czasie, tym bardziej, że gmina Strzelin ma duże szanse na pozyskanie środków z narodowego programu wsparcia przebudowy i remontów dróg samorządowych na remont ul. Konopnickiej i Brzegowej w Strzelinie. Na remonty tych dwóch dróg konieczne będzie wygospodarowanie funduszy w wysokości ok. 3 mln złotych, a z racji pozyskanej dotacji, będą to zadania dla nas priorytetowe”.
Zagraniczni inwestorzy wybierają lokalizacje ze sprawną i kompletną infrastrukturą, w tym drogami. Każdy zakład produkcyjny w Strzelinie, to praca dla mieszkańców regionu i wpływy (z podatków) do budżetu miasta. A tymczasem jedna z dróg ze Strzelina do Europy biegnie ul. Energetyków.