Obywatelska inicjatywa w Białym Kościele

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
Godne uwagi i naśladowania są wszelkie obywatelskie inicjatywy aktywizujące lokalną społeczność. W Białym Kościele, 9 sierpnia, odbyło się jedno z pierwszych spotkań Stowarzyszenia Seniorów „Słoneczna Droga”. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem powstałym w Białym Kościele dzięki inicjatywie pań Renaty Niezmirowskiej, pełniącej funkcję prezesa, Teresy Kałasz (zastępca), Marii Jachowicz (sekretarz) i Jadwigi Dubaniowskiej (skarbnik).Spotkaniom towarzyszy muzyka
Głównym celem działania stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna, kulturalna i zdrowotna osób w wieku średnim i starszym, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji mieszkańców wsi. Stowarzyszenie stawia sobie jako główne cele:
- Integrację ze środowiskiem lokalnym, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, tworzenie warunków do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
- Działalność edukacyjną i psychoedukacyjną, promocję zdrowego stylu życia i zdrowia psychicznego, propagowanie zdrowej diety i aktywizację fizyczną.
- Propagowanie postaw dialogu i wzajemnego zrozumienia ze szczególnym uwzględnieniem działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób starszych.
Stowarzyszenie Seniorów „Słoneczna Droga” zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Strzelińskiego, dnia 12 marca 2019 r.
Warto dodać, że stowarzyszenie powstało w celach niekomercyjnych.