Na co wydać 850 tysięcy złotych?
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli spotkali się z szefami jednostek pomocniczych gminy. Rozmawiano o gospodarce śmieciowej, budżecie obywatelskim i gminnych dożynkach. Ważnym tematem były pieniądze przeznaczone na fundusz sołecki i osiedlowy, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy.
Niedawno w strzelińskim magistracie przedstawiciele władz samorządowych spotkali się z sołtysami. Podczas zebrania poruszono wiele spraw i zagadnień istotnych dla mieszkańców miasta i gminy Strzelin.
Magdalena Kaczmarek z UMiG poinformowała o przetargu na obsługę gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych przez najbliższe dwa lata. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., która została nowym operatorem systemu.
- Do tej pory odbiory odpadów wszystkich frakcji były tego samego dnia. W związku z pewnymi zmianami, osobno będą odbierane odpady zmieszane i selektywne. W tym roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji odbędzie się we wrześniu i październiku. Pojemniki nie będą wymieniane. Zmienią się tylko naklejki – tłumaczyła Kaczmarek.

Przyszłoroczny budżet
W dalszej części burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk poruszyła temat funduszu sołeckiego i osiedlowego. Przypomnijmy, że na 36 sołectw gminy Strzelin przypada łącznie 700 481,72 zł. Natomiast każde z 6 osiedli ma do wykorzystania po 25 000 zł (łącznie 150 000 zł).
Burmistrz zwróciła uwagę, że mieszkańcy muszą podjąć odpowiednie uchwały o przeznaczeniu pieniędzy do końca września. Magistrat musi je natomiast zweryfikować, a więc prosiła, aby podejmować uchwały wcześniej, co pozwoli wprowadzić ewentualne zmiany. Przypomniała, że fundusz sołecki służy do realizacji zadań własnych gminy i wyjaśniła, jakie przedsięwzięcia mogą być zaplanowane.
Mowa była też o tegorocznej edycji Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakwalifikowane zostały tylko trzy projekty, a głosowanie rozpocznie się na początku wrześniu. Są to: „Bezpieczniej w gminie Strzelin – doposażenie jednostki OSP w Nowolesiu w sprzęt ratowniczy”, „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gościęcicach w podstawowy sprzęt niezbędny do jej funkcjonowania” i „Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku”. Burmistrz wyjaśniła, że ze względu na błędy formalne pozostałe projekty nie zostały zakwalifikowane.
Cały artykuł dostępny jest tutaj