Skwer otrzyma nazwę
Pas zieleni na skrzyżowaniu ulic Stanisława Staszica i Św. Michała Archanioła w Strzelinie niebawem zostanie nazwany „Skwerem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej”.
Mimo że konsultacje społeczne nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców (do urzędu nie wpłynęła żadna opinia), to – jak informuje strzeliński magistrat – inicjatywa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Strzelinie uzyskała już pozytywną opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Instytutu Pamięci Narodowej oraz gminnego zespołu ds. nadawania nazw. Następnym krokiem będzie przedstawienie projektu uchwały Radzie Miejskiej Strzelina, zgodnie z harmonogramem jej prac, czyli już 30 marca.
Tekst ukazał się w nr 10 (1049) wydaniu "Słowa Regionu"