Wnioski można składać do 14 maja w strzelińskim urzędzie
Trzeba się śpieszyć, ponieważ o wpisaniu na listę decyduje kolejność złożenia wniosku. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek. Jak wygląda procedura ubiegania się o mieszkanie z niskim czynszem w budynku, który ma stanąć w Strzelinie przy ulicy Glinianej?
Już w czerwcu rozpocznie się budowa mieszkań z niskim czynszem przy ulicy Glinianej w Strzelinie. Inwestycja realizowana jest w ramach współpracy pomiędzy gminą Strzelin a Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Jak informuje strzeliński magistrat, trwa nabór najemców na lokale mieszkalne w tym budynku. Wnioski można składać od 29 kwietnia do 14 maja. O jedno z dwudziestu siedmiu mieszkań mogą ubiegać się osoby, które spełniają szereg kryteriów: rozliczają lub zobowiążą się do rozliczania podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Strzelinie; nie zalegają z innymi płatnościami na rzecz gminy Strzelin oraz jej jednostek; najemca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie będą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy Strzelin, także w formie współwłasności; a średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza górnego limitu dochodowego i jednocześnie przekracza dolny limit dochodowy. Dokładne informacje na temat tych progów publikujemy w tabelach poniżej.
Tekst ukazał się w nr 16 (1055) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl