Przekroczone zostały stany alarmowe
Po wczorajszych wieczornych burzach, które szczególnie dotknęły gminy na południe od naszego powiatu, mocno wezbrała woda w Oławie i Małej Ślęzie. Przekroczone zostały stany alarmowe.
Oława wystąpiła z koryta na wysokości Kazanowa, gdzie przelewa się przed drogę biegnącą do Nowolesia. W związku z tym droga pomiędzy Kazanowem a Nowolesiem została zamknięta.