Kiedy skończą strzeliński ratusz?
31 lipca 2020 roku spółka gminna Strzeliński Ratusz Spółka z o.o., podpisała umowę o wykonanie robót budowlanych z konsorcjum firm Usługi Remontowo-Budowlane „Ciepły Dom” z Karnkowa i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MERKURY z Prudnika. Rozpoczęła się długo oczekiwana odbudowa ratusza w Strzelinie.
- Odbudowujemy ratusz na starych fundamentach z historycznymi piwnicami i odbudowaną wieżą ratuszową. Musimy zachować relikty dawnego ratusza, a ponadto obiekt jak i cały teren wokół ratusza objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską - informuje burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk.
W minionym roku wykonawca zrealizował większość prac budowlanych w piwnicach. Wykonano zabezpieczenia starych murów i wylano płyty denne w poszczególnych pomieszczeniach piwnic. Ponadto w części zachodniej i południowej dawnego ratusza odsłonięto sklepienia piwnic. Sprawdzono ich stan, wykonano instalację wentylacji piwnic, przy okazji wymieniając częściowo zasyp i wykonując nowe wylewki.
Wykonano ponadto na koronie murów potężnie zbrojone wieńce podwalin ścian, które mają za zadanie przenieść ciężar nowego ratusza.
Rozpoczęto również stawianie ścian konstrukcyjnych parteru ratusza.
W pierwszym półroczu 2021 r. wykonano elementy konstrukcyjne (słupy żelbetowe, ściany konstrukcyjne, ramy, wieńce i stropy) oraz ściany działowe parteru, pierwszego i drugiego pietra przyszłego ratusza. Oczyszczono kamienne ściany i sklepienia piwnic oraz skorygowano i naprawiono przejścia pomiędzy pomieszczeniami.
Tekst ukazał się w nr 45 (1084) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl