Fotografują, pobierają odciski i nadają numery PESEL
Od 16 marca br., jak w każdej gminie w Polsce, w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie rozpoczęto przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Ilu obywateli Ukrainy skorzystało do tej pory z takiej możliwości? Temu tematowi poświęcamy wiele uwagi w środowym wydaniu Słowa.